Tilsynelatende idyll, men en usynlig fare truer i mange norske hjem. Foto: Colourbox.com
Tilsynelatende idyll, men en usynlig fare truer i mange norske hjem. Foto: Colourbox.comVis mer

Nye hus er for dårlige

Selv nye boliger holder ikke radonstrålingen ute, viser undersøkelse fra Statens strålevern.

Vinteren 2008 gjennomførte Statens Strålevern radonmålinger i 750 tilfeldig valgte boliger som var bygget fra og med år 2000 og senere. I samme periode ble 100 nye boliger i kommuner kjent for høye radonkonsentrasjoner undersøkt.

Alle typer boliger var med i undersøkelsen, som avdekker at nybygg ikke er tilstrekkelig beskyttet mot radonstråling.

Les også: 12 råd for et bedre inneklima

Verst i kjelleren

Radongassen kommer i hovedsak fra grunnen under boligen, og det er utettheter i byggekonstruksjonen som fører til at den trenger inn i boligen. Det kan være sprekker i fundamentet, for eksempel. Radon kan også komme inn i boligen med vann fra private borebrønner.

Undersøkelsen viser at kjeller/sokkeletasjer har dobbelt så høy radonkonsentrasjon som 1. etasje. Av samme årsak viser det seg at blokkleiligheter og terrasseleiligheter har klart lavere konsentrasjoner av radon enn rekkehus og eneboliger.

Grensenivå for radonstråling i bolighus er 200 Bequerel per kubikkmeter. 7 prosent av boligene i undersøkelsen hadde minst ett måleresultat som overskred dette, og en bolig hadde konsentrasjoner på nær 3.000 Bq per kubikkmeter. (Alle boligene ble målt i to forskjellige rom over en periode på minimum to måneder.)

450.000 nordmenn utsatt for livsfarlig stråling hjemme

Du vet det ikke selv


Og i følge Statens Strålevern har så mange som 175.000 boliger her i landet for høye konsentrasjoner av radon i inneluften. Men bare 8.000 av disse er identifisert. Statens strålevern anbefaler at regelverket blir styrket for å sikre at det blir gjort forebyggende tiltak, og at alle ferdige nybygg må kontrollmåles for radon når de er tatt i bruk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Hovedstaden sponser radonmålinger i boliger

Betydelig helserisiko

Statens strålevern mener eksponering for radon utgjør en helserisiko for befolkningen. Det er den nest vanligste årsaken til lungekreft, og Strålevernet anslår at radon er medvirkende årsak til om lag 300 lungekreftdødsfall hver år i Norge. I kommuner med høye radonkonsentrasjoner er det også høyere forekomster av MS.