Nye byggeforskrifter skal sikre kjøperne

Kommunal- og regionaldepartementet har sendt nye byggeforskrifter på høring.

Nye byggeforskrifter skal gjøre huset ditt bedre, sikrere og billigere i drift. Men det blir sannsynligvis dyrere både å bygge og kjøpe nytt. Foto: colourbox.com
Nye byggeforskrifter skal gjøre huset ditt bedre, sikrere og billigere i drift. Men det blir sannsynligvis dyrere både å bygge og kjøpe nytt. Foto: colourbox.com Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tidligere i sommer varslet statstråd Manghild Meltveit Kleppa at regjerningen ville komme med forslag om å påby radonsperre i nybygg. Dette forslaget er en del av forslaget til ny plan- og bygningslov som skal gjelde fra 1. januar 2010, og som nå er sluppet til høring.

For mye byggeslurv

De nye forslagene har som formål å øke byggekvaliteten, og også redusere kostnadene knyttet til utbyggere og håndverkeres byggeslurv. 49 prosent av alle skader på norske hus skyldes feil utførelse, slurv og manglende kontroll, ifølge en kartlegging fra Norges Takseringsforbund utført i 2007. Til sammenligning utgjør aldring og slitasje 22,5 prosent av skadene. Ifølge beregninger fra Sintef Byggforsk fra samme år, bruker Norge omtrent 15 milliarder hver år på utbedringer, eller 10 prosent av investeringskostnadene ved nybygging.

Boligene blir dyrere

Foruten krav til sikring mot radon i boligrom, inneholder loven blant annet disse forslagene til endring:

  • Reglene om kontroll med nybygg skjerpes, og kontrollen av nybygg skal utføres av uavhengige foretak med sentral godkjenning.
  • Kommunene pålegges å føre tilsyn i et omfang som skal kunne avdekke regelbrudd.
  • Kommunene kan pålegge overtredelsesgebyr overfor utbyggere som ikke følger lover og forskrifter. Gebyr kan ilegges i størrelser opp til 400.000 kroner. Overfor privatpersoner som utbyggere er satsene halvert i forhold til profesjonelle utbyggere.
  • Strengere krav til utforming av boliger, bygninger, parker og uteområder når det gjelder tilpasning for personer med nedsatt funksjonsevne (universell utforming).
  • Kjøper får krav på skriftlig dokumentasjon av byggemåte, materialbruk og tålegrenser.
  • Krav til ferdigattest forsterkes. Midlertidige brukstillatelser skal være unntaket, og kun benyttes i tilfeller der det er helt nødvendig.
  • Utfører du mindre tiltak på bebygd eiendom, kan tiltakshaver selv være ansvarlig på frittliggende bygninger og tillbygg inntil 100 kvm som ikke skal benyttes til beboelsesrom.

Departementet innser at dette vil medføre en kostnad for utbyggere og kjøpere. Både i forhold til nye nye materielle krav, for eksempel om universell utforming og bedre brannsikring, og i forhold til økte kontrolltiltak. Her er noen kostnadseksempler.


Dette blir dyrere allerede i sommer

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa har levert forslag til ny plan- og bygningslov på høring. Foto: Guri Dahl
Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa har levert forslag til ny plan- og bygningslov på høring. Foto: Guri Dahl Vis mer


Byggeforskriftene stiller strengere krav til energieffektivitet, som innebærer at fritidsboliger må bygges med mer isolasjon og vinduer som tilfredsstiller krav til varmemotstand og lufttetthet mot luftlekkasjer. Dette fører igjen til at hytta blir dyrere, om du ikke sender byggemelding innen 1. august i år.

Les også: Bygg nå - spar 100.000

De nye kravene til isolasjon og tetthet av fritidsbolig gjelder alle fritidsboliger over 50 kvadratmeter - for hytter under 50 kvadratmeter (BRA - bruksareal) er det ingen endring. For fritidsboliger over 150 kvadratmeter stilles det krav som for bolighus, som er enda strengere enn for fritidsbolig.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!