Nye boliger

Så mange boliger får Osloområdet hvert år de neste ti årene.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Tabellen viser hvor mange boliger Fornebu Boligspar vil bygge de neste 10 årene.

I tillegg vil det bli bygget om lag 1.000 boliger av andre entreprenører.

Utbygging på Fornebu
Ferdigstilt i årAnslag antall nye boliger
2 0041 400
2 006800
2 0081 200
2 010700
2 0111 000
Totalt5.100