Nye arealregler

Etter lange diskusjoner har Forbrukerombudet og meklerbransjen blitt enige om hvilken størrelse på leiligheter og hus som skal oppgis i boligannonser.

Etter lange diskusjoner har Forbrukerombudet og meklerbransjen blitt enige om hvilken størrelse på leiligheter og hus som skal oppgis i boligannonser.

I dag brukes arealbetegnelsene BOA, BRA og BTA om hverandre i boligannonser, noe som gjør det vanskelig for kjøperen å finne ut hvor stor leiligheten eller huset de betaler for, faktisk er.

- Nå blir det enklere for forbrukerne å orientere seg i et spørsmål og i et marked som kan være litt komplisert, sier fungerende forbrukerombud Frode Elton Haug til ABC Nyheter.

Forbrukerombudet har ifølge nettavisen vunnet fram i «arealstriden», og fikk gjennomslag for at nettoarealet av primærrommene, ikke sekundærrom som boder, loft og kjellere, er det som skal oppgis. I tillegg skal BRA (boligen målt innvendig unntatt piper og kanaler som er over en halv kvadratmeter) stå i annonsen.

- Vi får nå en bedre beskrivelse av arealet, og jeg regner med at det automatisk vil bli færre reklamasjonssaker, sier formann Øivind Andreas Tandberg i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Meklerne ønsket ifølge ABC Nyheter at boder, kjellere og loft også skulle være inkludert i nettoarealet.

Forslaget som Forbrukerombudet og bransjen har blitt enige om skal nå ut på høring, og de håper at de nye reglene skal gjelde fra 1. september.

AKTUELT