Trønderne bygger nytt. Her fra Selmers prosjekt "Kanalgården" i Trondheim. Foto: ukjent
Trønderne bygger nytt. Her fra Selmers prosjekt "Kanalgården" i Trondheim. Foto: ukjentVis mer

Nybygging i ekspressfart

Første kvartal i år ble det bygget 22 prosent flere boliger enn på samme tid i fjor. Fylkene Sør-Trøndelag, Oslo og Møre og Romsdal har størst økning.

Statistisk Sentralbyrå melder om en kraftig økning i nybyggingen av boliger i Norge. Mens 4145 nye boliger ble satt i gang første kvartal i fjor, er tilsvarende tall for i år 5066. Økningen for hele landet er hele 22 prosent!

Den nye bygningsloven

Innføringen av den nye bygningsloven fra årskiftet kan ha bidratt noe til økningen. Dersom boligen ble byggemeldt før jul, kan den bygges etter den gamle bygningsloven som ikke stiller like strenge strenge krav til byggherren.

Bygningsmyndighetene i kommunen meldte om kraftig vekst i byggesøknader før jul som følge av lovendringen. Den nye loven innebærer at det er vanskeligere for folk flest å redusere boligprisen på nye boliger gjennom egeninnsats.

Høyere bruktpriser som drivkraft

Fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år har boligprisene steget over 10 prosent ifølge tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund. Prisene på brukte boliger nærmer seg nå prisene på nye boliger i de dyreste strøkene av landet. I deler av landet nærmer bruktprisene seg 13 000 kroner kvadratmeteren for eneboliger og delte boliger, og 14 000 for leiligheter.

Torbjørn Stengrimsen hos Selmer, en av Norges største aktører i boligmarkedet, forteller om kvadratmeterpriser på nye boliger i sentrale strøk fra 14 000 til 18 000 kroner - avhengig av beliggenhet. Avstanden i pris mellom nytt og brukt er derfor ikke spesielt stor. Tar man med oppussingskostnader og nedskrivning som følge av slitasje, blir forskjellen enda mindre. - Høye bruktboligpriser er drivkraften bak mye av nybyggingen, konstaterer Stengrimsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Rask omsetning

Han forteller at Selmer har halvert omsetningstiden for nye byggeprosjekter. Mens Selmer tidlig på 90-tallet beregnet å bruke minst 12 måneder på å selge 80 prosent av byggeprosjekter, forsvinner leiligheter i nye prosjekter nå i løpet av tre til seks måneder! Dette reduserer byggherrens kostnader og risiko, og gjør flere villige til å satse på å bygge nye boliger.

For lite i sør-norge

Selv om man kan anta at det er økt etterspørsel og høyere boligpriser som er de viktigste årsakene til utbyggingsveksten, er det ikke de største pressområdene som har kraftigst vekst. I Sør-Trøndelag bygges det nemlig mer enn tre ganger så mange boliger nå som på samme tid i fjor. Dette kan henge sammen med at det er stor tomtemangel i pressområdene, spesielt i og rundt Oslo. Dette forhindrer en nødvendig økning i utbyggingen der det er størst boligmangel.

I følge Prognosesenteret, et markedsforskningsinstitutt som spesialiserer seg på forholdene i bygg- og anleggsbransjen, bygges det totalt sett nok boliger i Norge nå.

-Det årlige behovet for nye boliger i Norge er omkring 20 000. Veksten er hyggelig, men problemet er at det bygges relativt mange boliger i strøk med lite press, og for få boliger i tilflyttingsområder, sier Bjørn Erik Øye ved Prognosesenteret. I områdene rundt Oslo og Stavanger er mangelen på boliger merkbar.

-Bare i Oslo er det nå 30 000 boliger for lite. Dersom flyttemønstrene og byggetakten fortsetter som nå, vil det være en mangel på 100 000 boliger i Oslo i år 2010, mener Øye.