Ny klagenemnd for boligtakst

Er du lei av sprikende tilstandsrapporter? Redningen er forhåpentligvis nær. Takstmennene har endelig tatt saken i egne hender, og lanserer nå en felles boligsalgsrapport som alle takstmenn skal bruke. I samarbeid med Forbrukerrådet vil de også etablere en egen klagenemnd for takst på boliger.

For oss vanlige dødelige har det ikke alltid vært like lett å forstå hva en takst egentlig inneholder. Som regel har takstmennene kun gitt en verdi- og lånetakst når eieren skal selge boligen sin.

Som kjøper er du imidlertid mye mer interessert i en takst som beskriver hvilken faktisk tilstand boligen er i. Det har du i praksis sjelden fått, og det er altså dette takstbransjen selv vil til livs når de etablerer en felles boligsalgsrapport.

Når alle takstmenn benytter den samme grundige rapporten, vil takstmannen få et langt større ansvar for kvaliteten på sin vurdering av boligens tilstand.

Det er takstorganisasjonene NITO, NBT, NTRF og NTF som skal samarbeide om den felles boligsalgsrapporten.

Egen klagenemd

Ny klagenemnd for boligtakst

Bransjen har også planer om å etablere en egen klagenemd i samarbeid med Forbrukerrådet, nemda har imidlertid ikke trådd i funksjon ennå.

Har taksmannen gjort en feil i boligsalgsrapporten, skal du altså kunne klage til klagenemda. Klagen må være skriftlig.

Etableringen av nemnda er et forsøk på å avlaste rettsapparatet, og ikke minst gi deg som forbruker en billigere og raskere måte å løse tvister på. Hvorvidt dette målet nås, eller om resultatet vil bli nok et overbelastet "supperåd" uten noe gjennomslagskraft, gjenstår å se.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Inntil videre får vi håpe det beste!

Informasjonen til denne artikkelen er hentet fra Forbrukerrådets nettside.