Kan boligprisene vokse inn i himmelen?
Kan boligprisene vokse inn i himmelen?Vis mer

Ny giv i boligmarkedet

Ekspertene spår moderat vekst i boligmarkedet i årene fremover. Men spår først utflating i vår.

Mens priskurvene på boligmarkedet pekte nedover siste halvår i fjor, er prisene nå på opptur igjen. Tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) viste en samlet nedgang på fire prosent på landsbasis de seks siste månedene i fjor.

Klikk på disse to lenkene for å lese mer om prisutviklingen de to siste kvartalene i fjor: Kjøp bolig før jul og Dobbelt prishopp utenfor Oslo

Godt besøkte visninger

Nå er optimismen tilbake hos boligkjøperne. Både i januar og februar steg boligprisene, og omsetningshastigheten er nesten på nivå med tempoet på samme tid i fjor.

DinSide har etter årsskiftet besøkt over 60 visninger sentralt i Oslo. Vi har inntrykk av at de aller fleste er godt besøkt. I tiden fremover forventer meglerne at enda flere boliger legges ut for salg, og at presset derfor avtar noe.

Kurvene peker oppover

Norges Eiendomsmeglerforbund, som lager prisstatistikk for en fjerdedel av alle boligene som selges i Norge, kommer først i slutten av mars med fersk statistikk fra i år.

Selv uten statistikken fra forbundet kan vi slå fast at kurvene peker oppover.

 • Postbanken Eiendomsmegling, som har 10 prosent av boligmarkedet i Norge, melder at boligprisene steg mellom tre og fem prosent fra januar til februar i år. Leiligheter steg mest i verdi.
 • Artikkelen fortsetter under annonsen

 • OBOS, det største boligbyggelaget i Oslo-området, så en prisstigning på til sammen 6,1 prosent i løpet av januar og februar i år.
 • Exact eiendomsmegling melder om 4,7 prosent økning i Oslo i løpet av januar og februar i år.
 • Forventninger ut året

  - Økningen til nå i år har vært såpass sterk at vi forventer bare en svak økning eller en utflating utover våren, sier Stein Vaagan som er faglig leder i Exact eiendom.

  Han legger til at det utover våren vil komme flere boliger på markedet, og at det også vil være med på å dempe prispresset.

  Ved årsskiftet spådde flere eksperter en prisoppgang første halvår i år, etterfulgt av en utflating eller svak nedgang til høsten. Her kan du lese mer om ekspertenes spådommer.

  Til himmelen?

  På lang sikt spår ekspertene fortsatt stigning i boligprisene, om enn noe mer moderat enn økningen de siste årene.

  - Særlig i byene er det stor etterspørsel etter boliger, og det medfører fortsatt stigning. I Oslo bygges det alt for få boliger, og alle vil bo sentralt. Derfor tror jeg små, sentrumsnære leiligheter vil være populære i alle fall i fem til ti år fremover, sier Peter Batta, leder av Huseiernes Landsforbund.

  Stor flyttestrøm

  Administrerende direktør for Prognosenteret, Bjørn Erik Øye tror også på fortsatt økning i boligprisene.

  - Norsk økonomi går bra, og det er lite som tyder på økt arbeidsledighet. Vi mener at stigningen i boligprisene vil ligge på det dobbelte av den øvrige prisstigningen i årene som kommer, sier Øye.

  Det vil si at han tror på en årlig økning på rundt seks prosent på landsbasis.

  Tall fra Kredittilsynet tyder på at etterspørselen etter boliger er større enn på lenge. I fjor var det nemlig 87.000 boliger som fikk nye eiere. Det gir den største flyttestrømmen etter krigen

  Oslo – et katastrofeområde

  Bjørn Erik Øye ser for seg at det sterke presset i hovedstaden vil holde seg, men at det også vil spre seg til områdene rundt Oslo.

  - Oslo er et katastrofeområde. Det bygges så få boliger her. I fjor ble det kun bygd 1000 boliger i Oslo, det er ”all time low”. Får man ikke fart på boligbyggingen, kommer det til å være press i hovedstaden i mange år fremover, sier Øye.

  Han legger til at presset i Oslo trolig ikke kommer til å øke. Grunnen er at de største barnekullene begynner å nærme seg 30 år, og da flytter ut av byen.

  - Presset forflytter seg til nabofylkene. Men Oslo vil fortsatt være populært, sier Øye.