- Notar brukte fiktive boligkjøpere

Oslo (NTB): Notar Bergen betalte fiktive kjøpere 50.000 kroner for å fylle opp salgslister til planlagte leiligheter, ifølge undersøkelser Kredittilsynet har gjort.

Utbyggere brukte salgslistene ovenfor bankene, som dokumentasjon for at vilkårene for å få byggelån var oppfylt, skriver Dagens Næringsliv.

De 50.000 kronene skulle etter planen være betalingen for å figurere på listen over kjøpere av nye boliger gjennom Notar Nybygg Bergen. Tolv personer i Notar, hovedsakelig visningsassistenter, stilte opp.

Ifølge Kredittilsynets undersøkelser var planen at leilighetene skulle legges ut i markedet på nytt med et prispåslag på 100.000 kroner. Gevinsten skulle deles mellom mekleren og personen som fremsto som kjøper.

Notars lister over kjøpere av leiligheter i planlagte prosjekter dannet grunnlag for utbyggerens søknad om byggelån i bankene. Kredittilsynet har saumfart listene i to prosjekter og har tatt stikkprøver i ytterligere tre.

Overfor Kredittilsynet har Notar erkjent at det ble satset mye på få satt sammen en liste av forhåndskjøpere så raskt som mulig. Årsaken er at bankene krever et forhåndssalg på 70-80 prosent av leilighetene for å utbetale byggelån.