Norge er ikke på topp

Måned etter måned viser statistikken det samme: Boligprisene blir høyere og høyere her i landet. Men det er fremdeles småtterier sammenliknet med andre europeiske land.

Tall fra den europeiske eiendomsmeglerorganisasjon, CEPI, viser at Norge på ingen måte ligger helt i toppen når det gjelder eiendomspriser.

Den årlige rapporten fra CEPI, som inkluderer 21 EØS-land, viser blant annet:

Eiendomsprisene i Europa varierer mye fra land til land. Bilde: Per Ervland
Eiendomsprisene i Europa varierer mye fra land til land. Bilde: Per Ervland Vis mer


Store variasjoner

Det kommer nok ikke som noen overraskelse at det er svært store forskjeller i eiendomsprisene i de respektive lands hovedsteder.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i pris per kvadratmeter bolig, og eierleilighetene er, ikke overraskende, dyrest. Aller dyrest er Paris i Frankrike hvor kvadratmeterprisen, omregnet til norske kroner, er 41.200 kroner. Billigst er Ankara i Tyrkia med en kvadratmeterpris på 2.400 kroner. Til sammenligning er kvadrameterprisen i Oslo 24.216 kroner. (Hvilket altså tilsvarer 6. dyrest av de 21 byene).

Ser man på husprisene, er det Madrid i Spania som er dyrest med 36.120 kroner per kvadratmeter. Også her er Ankara i Tyrkia billigst, kvadratmeterprisen er bare 2.400 kroner. I Oslo er den tilsvarende kvadratmeterprisen 18.160 kroner, noe som gjør byen til åttende dyrest i Europa-sammenheng.

Ankara eller Amsterdam?

Også når det gjelder leieprisene, er det store forskjeller.

For leier du en 2-roms på om lag 50 kvadratmeter i Ankara, må du betale rundt 1.000 kroner i månedsleie. Vil du heller bo i Amsterdam, må du regne med en månedsleie på om lag 7.200 kroner. Og presis like dyrt er det i Paris.

I Oslo er tilsvarende husleie i gjennomsnitt 5.800 kroner.

Om undersøkelsen

Organisasjonen CEPI er en samling av alle de europeiske eiendomsmeglerorganisasjonene. De ulike lands eiendomsmeglerorganisasjoner melder da inn årets tall (i dette tilfellet for 2004) til CEPI, som behandler og sammenlikner tallene.

Den våkne leseren vil registrere at London i Storbritannia ikke med i undersøkelsen. Grunnen er at eiendomsmeglerorganisasjonen i Storbritannia ikke er medlem av CEPI. Hadde London-tallene vært med i statistikken, er det nok liten tvil om at byen ville kommet høyt opp på listen over Europas dyreste. Dermed kan man også forstille seg at Oslo i realiteten burde vært plassert ett hakk lenger ned på listen.

I undersøkelsen er det ikke tatt hensyn til at lønningene og levekostnadene i de ulike land/byer varierer. Tallene reflekterer utelukkende gjennomsnittsprisene for de ulike boligtypene.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

NB. I alle ovenstående beregninger har vi for enkelthetens skyld forutsatt at en euro er verdt åtte kroner.