<b>DÅRLIG HÅNDVERK:</b> Takstmannen mente håndverkeren hadde lagt flisene feil, og FTU ga kunden behold.  Foto: ALL OVER PRESS
DÅRLIG HÅNDVERK: Takstmannen mente håndverkeren hadde lagt flisene feil, og FTU ga kunden behold. Foto: ALL OVER PRESSVis mer

Nesten 100.000 kroner tilbake etter løse fliser

Ett utvalg, én takstmann og to paragrafer sørget for full dekning.

I 2010 fikk en mann i Akershus installert varmekabler og nye fliser på badet sitt. Pris: 45.912 kroner og 50 øre. Et halvt år etter begynte flisene å løsne.

Dette var mannens egen skyld, mente flisleggeren, fordi han enten hadde skrudd på varmekablene for tidlig, eller oppgitt feil underlag.

Akershus-mannen nektet for å ha gjort noe galt. En takstmann kom derfor og så på saken, og konklusjonen var klar: Flisleggeren hadde ikke gjort god nok jobb. En annen flislegger kunne ordne opp for hele 96.325 kroner, men badets eier var ikke spesielt interessert i å betale dette selv.

Forbrukerrådet ble koblet inn, flisleggeren stod fortsatt på sitt og konflikten havnet til slutt i Forbrukertvistutvalget (FTU). Der får nå Akershus-mannen fullt medhold, og flislegger blir pålagt å betale han de 96.325 kronene.

Slik får du gjennomslag for klager på håndverkere

Heving + erstatning = full dekning

FTU kjøper ikke noen av flisleggerens argumenter. At Akershus-mannen skal ha satt på varmekablene for tidlig lar seg ikke bevise, og om flislegger har misforstått hva underlaget bestod av, er dette uansett flisleggerens eget ansvar.


"Etter dette foreligger det en mangel ved tjenesten" konkluderer FTU i det bindende vedtaket.

Etter håndverkertjenesteloven har man krav på å heve avtalen om arbeidet er "vesentlig forfeilet", noe løse fliser må kunne kalles. Dermed får mannen tilbake de 45.913 kronene flisleggingen kostet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Videre gir loven mannen krav på erstatning for tap han lider på grunn av den dårlige jobben. I dette tilfelle differansen mellom kjøpssummen og summen reparasjonen koster. Dermed får mannen i tillegg 50.412 kroner i erstatning.

Håndverkerklagenemnda er tilbake – Forbrukerrådet mener den ikke trengs

Takstmann reddet dagen

Takket være ett utvalg og i hovedsak to paragrafer i håndverkertjenesteloven, sitter mannen igjen med totalt 96.325 kroner. Altså hele summen det koster å få badet i orden.

Han bør nok også sende et takkekort til takstmannen, da hans vurdering tilsynelatende hadde stor innvirkning på vedtaket fra FTU.

"På bakgrunn av den uavhengige sakkyndighetsvurderingen i saken, finner utvalget det sannsynliggjort at årsaken til manglende vedheft på flisene enten skyldes forhold ved underlaget eller innklagedes arbeid, eventuelt i kombinasjon" skriver utvalget i vedtaket.

Derfor må du få papirer fra håndverkerne dine