Ikke la deg skremme til å kjøpe tjenester du ikke trenger.  Foto: Ifi.no
Ikke la deg skremme til å kjøpe tjenester du ikke trenger. Foto: Ifi.noVis mer

Nei, du må ikke ha radonsperre

.. med mindre du bygger nytt.

Statens strålevern advarer mot aggressive salg av radonmålinger på falsk grunnlag.

– Har du blitt oppringt av et firma som vil selge deg radonmålinger? Har du fått inntrykk av at Strålevernet står bak salgsfremstøtet? Dette stemmer ikke, skriver Statens strålevern på sine nettsider.


Statens strålevern varslet politiet om villedende markedsføring av radonmålinger allerede i november. Forbrukerrådet har vært i kontakt med én aktør, og advarer nå mot ulovlige og uriktige salgsfremstøt. (Les mer i faktaboksen til høyre.)

Statens strålevern presierer at de ikke selger over telefon, men at det hender de tilbyr radonmålinger i forbindelse med kartlegginger. – Da blir alltid de berørte informert skriftlig, og deltagelse i slike kartlegginger er alltid gratis, skriver strålevernet på nettsiden.

Burde du være bekymret for radonstråling? Nye kart viser hvor radonfaren er størst

Ikke lovpålagt med radonsperre

En av påstandene selgerene har kommet med, er at alle må måle radon fra 1. januar i år. Det stemmer ikke.

Det er heller ikke lovpålagt at alle skal ha radonsperre. Hus bygget etter 1997 skal ha strålevern, men dessverre viser undersøkelser at dette er for dårlig. En lovendring et par år tilbake fastsatte at alle boliger som er bygget etter 1. juli 2010 skal ha radonsperre. Den nye strålevernforskriften som trådte i kraft 1. januar stiller ingen krav til boligeiere som selv bor i boligen sin. Det er imidlertid klare krav til skoler, barnehager og utleieboliger, som nå har en treårsperiode på å få gjennomført dette. Fristen er 1. januar 2014.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du må ikke - men burde du?

Den radioaktive gassen radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft etter røyking. Men til forskjell fra sigaretter, er det ikke alle som vet at de er eksponert for den farlige gassen. Og kombinasjonen av klima og berggrunnen i Norge gjør at det er mange som er utsatt.

Statens strålevern har en grei oversikt over firma som tilbyr måling av radon i private boliger. Vi anbefaler, som med alle tjenester, at du innhenter tilbud fra et par aktører og sammenligner pris. Prisen varierer litt etter hvor i landet du bor, men regn med å betale et sted mellom 200 og 500 kroner.

Les også: 450.000 utsatt for livsfarlig radonstråling hjemme