Spare strøm med varmepumpe?

Nei, du bruker ikke nødvendigvis mindre strøm selv om du kjøper varmepumpe

Mange fyrer bare mer.

<b>GEVINSTEN FORSVINNER I ØKT KOMFORT:</b> Mange velger å bruke  energibesparelsen fra varmepumpa til <i>mer</i> varme i form av økte temperaturer og varme i flere rom, ifølge en fersk rapport fra Statens institutt for forbruksforskning (Sifo). Foto: NAYPONG / NTB SCANPIX
GEVINSTEN FORSVINNER I ØKT KOMFORT: Mange velger å bruke energibesparelsen fra varmepumpa til mer varme i form av økte temperaturer og varme i flere rom, ifølge en fersk rapport fra Statens institutt for forbruksforskning (Sifo). Foto: NAYPONG / NTB SCANPIXVis mer

Strømprisene skal ifølge fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) være markant høyere enn på samme tid i fjor. De viser til en prisøkning på 53 prosent for tredje kvartal, samtidig som de presiserer at prisene i 2015 var veldig lave.

Likevel - høyere priser er en god grunn til å kutte i strømforbruket, og da tenker kanskje mange at løsningen ligger i å investere i varmepumpe.

Men om du faktisk sparer strøm på en varmepumpe, avhenger faktisk mest av deg selv.

Fyrer mer enn før

Statens institutt for forbruksforskning (Sifo) så i vinter på hvordan bruken av luft til luft-varmepumper påvirker energiforbruket.

De har funnet at husholdninger som anskaffer luft til luft-varmepumpe, ikke nødvendigvis sparer energi.

I stedet for å hente inn besparelsen på fyringsutgiftene, velger mange å bruke gevinsten i besparelsen som varmepumpen gir, i økt komfort:

– De viktigste endringene som vi merker oss, er at folk øker innetemperaturen – kanskje så mye som fra 19 til 23 grader, sier Sifo-forsker Pål Strandbakken. – Mange varmer også opp større deler av boligen og de gjør det i flere av døgnets timer.

LES OGSÅ: Gir varmepumpa for dårlig effekt til huset ditt? Du kan få pengene tilbake!

Hvordan bruker du den?

Det finnes flere typer varmepumper på markedet, men det er luft til luft-varmepumpene som er de rimeligste og derfor også de vanligste i norske hjem. Det er også der den potensielle besparelsen i energiforbruk er minst.

Og det er altså denne typen varmepumper Sifo har sett på, når de har undersøkt hvordan varmepumper brukes i norske hjem - og hvordan energigevinsten hentes ut.

Undersøkelsen er bygget på kvalitative intervjuer som ikke kan generaliseres, til forskjell fra kvantitative studier som kan si noe mer om utbredelse av et fenomen.

– Vi studerte energiforbruk knyttet til varmepumper ved å se på forbrukerpraksiser, sier prosjektleder Pål Strandbakken ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) til Dinside.

Utgangspunktet var eksisterende data om innkjøp av og strømforbruk for luft til luft-varmepumper.

- For å studere hvordan varmepumpene ble brukt hjemme hos folk, gjennomførte vi så kvalitative intervjuer med husholdninger, sier prosjektleder Pål Strandbakken ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

Anna Barnwell, markedssjef for bolig i Enova Foto: ENOVA
Anna Barnwell, markedssjef for bolig i Enova Foto: ENOVA Vis mer

«Rebound-effekten»

- Det finnes også studier som viser at elektrisitetsforbruk reduseres med varmepumper. Den såkalte «rebound-effekten» er kjent fra annen forskning om energisparetiltak.

Hovedinntrykket til Enova er likevel at resultatet av slike tekniske installasjoner avhenger av brukeratferden. Bevisste boligeiere kan spare mye, men om man i stedet utnytter en mer effektiv løsning til å sløse mer, fordi man opplever at man har råd til det, blir naturligvis ikke energisparingen den samme, uttaler Anna Barnwell, markedssjef i Enova, til Dinside.

Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening, påpeker imidlertid at resultatene fra Sifo-rapporten ikke kan generaliseres.

Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening (Novap) Foto: NOVAP
Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening (Novap) Foto: NOVAP Vis mer

- Det er beviselig at man sparer energi ved bruk av varmepumpe, men ja - vi vet at noen tar ut dette i økt komfort, hevder Hagemoen overfor Dinside.

Han viser til undersøkelser gjort av Statistisk sentralbyrå, hvor de har funnet en gjennomsnittlig energibesparelse på 3.900 kWh per år, i boliger større enn 150 kvadratmeter.

I SSBs undersøkelse vises det også til at ettersom luft-luft varmepumper drives av strøm, går ikke strømforbruket nødvendigvis ned – med mindre husholdningen kun bruker strøm fra før. De poengterer også, i likhet med forskerne i Sifo-rapporten, at det at mange bruker pumpen som nedkjøling på sommeren eller til klestørk - faktisk er med på å trekke forbruket opp.

Vi velger økt komfort

Hagemoen understreker også at den faktiske besparelsen vil avhenge av hvilken temperatur du har og hvor stor del av huset pumpa kan dekke.

- Noen kan bo i gamle og trekkfulle hus, hvor de har stengt av trekkfulle rom - og så kjøper de varmepumpe og tar større deler av boligen i bruke. Da sparer man ikke energi, men man får brukt større deler av boligen og økt komfort, sier Hagemoen til Dinside.

Barnwell i Enova understreker også at den lave strømprisen de siste årene også har gjort at mange er lite bevisste på hvor mye de faktisk kan spare.

- Vi må også være klar på at ikke alle som velger varmepumper gjør det for å spare energi. De gjør det kanskje nettopp for å kunne øke bokomforten. Hadde de økt komforten uten å installere varmepumpe hadde forbruket økt enda mer, sier hun til Dinside.

LES OGSÅ: Støtte til varmepumpe? Da må du passe på dette

INSTALLATØREN MÅ INFORMERE: Installatøren har et ansvar i å gi kunden opplæring i bruk og vedlikehold av varmepumpa. Det er det ikke alle som gjør like godt, ifølge Sifo-rapporten og Novap. Foto: MITSUBISHI ELECTRIC
INSTALLATØREN MÅ INFORMERE: Installatøren har et ansvar i å gi kunden opplæring i bruk og vedlikehold av varmepumpa. Det er det ikke alle som gjør like godt, ifølge Sifo-rapporten og Novap. Foto: MITSUBISHI ELECTRIC Vis mer

Leverandørene gjør ikke nok

SIFO-forsker Gunnar Vittersø, som var ansvarlig for bransjeintervjuene i rapporten, påpeker at enkelte forhandlere og installatører svikter i forhold til opplæring av kundene.

– Våre funn viser at det i noen tilfeller er en svikt i kommunikasjonen fra forhandler eller installatør og ut til forbruker med hensyn til opplæring. Både i hvordan varmepumpen fungerer, og hvordan den bør brukes. Varmepumpe er en ny og ukjent teknologi for mange som det tar tid å bli kjent med. Bransjen er klar over dette , men det er fremdeles et behov for formalisering av informasjon om bruk av varmepumper, sier Gunnar Vittersø.

- Norsk Varmepumpeforening er opptatt av kursing av installatørene, og at de må bruke mer tid på kundene sine. Vi må vise dem hvordan fjernkontrollen stilles inn, rengjøring, støvsuging og vedlikehold - rett og slett å vise kundene hvordan de skal få mest mulig besparelser, sier Hagemoen til Dinside.

LES OGSÅ: Slik vedlikeholder du varmepumpa