Naturskade? Egenandelen er dobbelt så høy

De fleste har 4.000 kroner i egenandel på husforsikringen sin. Blir du utsatt for naturskade, må du ut med 8.000 kroner.

<b>NATURSKADE:</b> Egenandelen på forsikringssaker som følge av naturskader, er fastsatt ved offentlig forskrift og er den samme uansett hvilket forsikringsselskap du har: 8.000 kroner. De fleste har 4.000 kroner i egenandel på sin husforsikring for øvrig. Foto: Colourbox.com
NATURSKADE: Egenandelen på forsikringssaker som følge av naturskader, er fastsatt ved offentlig forskrift og er den samme uansett hvilket forsikringsselskap du har: 8.000 kroner. De fleste har 4.000 kroner i egenandel på sin husforsikring for øvrig. Foto: Colourbox.com Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Egenandelen på skadeutbetaling voldt av naturskade er lik for alle, uansett forsikringsselskap. Per i dag er egenandelen på 8.000 kroner.

Hvorfor er det slik?

– Det er en ordning som er obligatorisk, den gjelder for alle. Det er en offentlig regulert ordning, og prisene dannes derfor ikke i markedet. Prisene er regulert og underlagt et regelverk, sier kommunikasjonsdirektør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) Leif Osland, til DinSide.

Egenandelen er dermed det dobbelte av hva mange har som egenandel på husforsikringen for øvrig. De fleste har en egenandel på 4.000 kroner hos forsikringsselskapene Gjensidige og If, mens 6.000 kroner er den mest vanlige egenandelen på husforsikringen hos Tryg.


Det er Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) som administrerer ordningen med naturskadeforsikring, under navnet Norsk Naturskadepool.

På stedet hvil siden 2005

Egenandelen ved naturskade er fastsatt ved offentlig forskrift og er derfor lik i alle selskaper: 8000 kroner (per 1.april 2005).

Leif Osland, kommunikasjonsdirektør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)  Foto: FNO
Leif Osland, kommunikasjonsdirektør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) Foto: FNO Vis mer


– Egenandelen har vært 8.000 siden 2005, og den var var på 4.000 inntil da. Dette henger sammen med at myndighetene da økte egenandelen på statens naturskadefod til 10.000, og da søkte vi om å få øke egenandelen til 8.000 kroner, og det fikk vi, forteller Osland til DinSide.

Osland understreker at forsikringspremien - altså det du betaler inn til forsikringsselskapet hvert år - er blitt vesentlig redusert de senere årene. Nå ligger premien på 0,07 promille av brannforsikringssummen. På et hus som er forsikrikret for 2 millioner kroner, utgjør dette 140 kroner i premie.

– Når gjelder premien, så var den så sent som i 2002 det tredobbelte som nå. Da var den på 0,20 promille av brannforsikringssummen. På det meste har den vært på 0,25 promille. Det er en veldig reduksjon på naturskadepremien over år, sier Osland til DinSide.


Ingen økning i nærmeste fremtid

Premien ble satt ned fra 0,08 til 0,07 promille med virkning fra 1. januar 2012 som følge av gunstig skadeforløp over tid. 2011 ble imidlertid et rekordår for naturskade. Dette vil ifølge Osland ikke påvirke egenandelen for naturskade.

– Nei, det er en slik ordning, nettopp fordi vi har vært heldige og unngått de helt store hendelsene. Så på kort sikt venter vi ikke noen premieøkning, vi har bygget buffere over flere år, sier Osland.

– Men på lengre sikt kan det selvsagt komme, for eksempel hvis det villere og våtere været fortsetter over lang tid, sier Osland til DinSide.

Per utgangen av mars 2012 har FNO registrert 1.278 innrapporterte naturskader, og det er utbataler 55 millioner kroner i erstatninger. Dette er ifølge Osland mikroskopisk i forhold til 2011.

De høyeste erstatningene hittil i år, har gått til Sør-Trøndelag med 12 millioner, Hordaland med 10 millioner og Møre og Romsdal med 6,5 millioner. I antall har det vært flest skader i Hordaland (188), Roganand (175) og Møre og Romsdal (170).