Norske flaggregler

Når skal flagget heises og tas ned?

Det er bestemte tider for når flagget skal heises og tas ned, men flaggreglene gjelder i utgangspunktet det offentlige.

OPP KL 08:00: Slik er reglene for statlige virksomheter, men de gjelder kun som en pekepinn for private. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix
OPP KL 08:00: Slik er reglene for statlige virksomheter, men de gjelder kun som en pekepinn for private. Foto: Shutterstock/NTB ScanpixVis mer

I løpet av et år er det en rekke offentlige flaggdager her til lands, og 17. mai er naturlig nok en av dem.

Men hvordan er det egentlig for private som ønsker å heise flagget - må de følge flaggforskriften på flaggdagene?

Og hva med bruken av utenlandske flagg i toget på 17. mai?

Dette sier reglene

Det er forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget som sier noe om hvilke dager som er offentlige flaggdager, som ikke nødvendigvis er de samme som fridagene i løpet av et år. Forskriften slår også fast på hvilke tidspunkt flagget skal heises og tas ned:

På denne tiden av året skal flagget heises klokka 08:00, og tas ned ved solnedgang, men ikke senere enn klokka 21:00 hvis sola går ned etter det.

Fra november til og med februar skal flagget opp klokka 09:00, men i Nord-Norge heises flagget kl 10:00 i samme periode, og tas ned kl 15:00 - ikke ved solnedgang, som i resten av landet.

Disse reglene gjelder altså statlige virksomheter, men hva med folk flest som ønsker å heise flagget?

Rettesnor

- Private er ikke lovpålagt å følge flaggforskriften på samme måte som offentlige, men den kan jo være en grei rettesnor for når det skal flagges, sier kommunikasjonsrådgvier Guri Solberg i utenriksdepartementet til Dinside.

En av dem som har fått mye oppmerksomhet for å bryte flaggereglene er leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre.

Men det er altså ikke et krav til privatpersoner at de skal følge de samme reglene som det offentlige - uansett hva naboen din måtte si - selv om mange nok tar hensyn til disse reglene likevel.

Hva med utenlandske flagg i 17. mai-toget?

Bruken av utenlandske flagg i toget på 17. mai har også være en del diskutert de siste årene. Da Faktisk.no så på temaet i 2018, uttalte Anine Kierulf, jurist og fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, at hun mener bruk av utenlandske flagg faller innenfor ytringsfriheten.

– Alle i Norge har rett til ytringsfrihet. Dette er nedfelt i Grunnloven. Man kan fremme et meningsuttrykk med et flagg, og dette er innenfor norsk lov, også i 17. mai-tog, sier Kierulf.

Samtidig viser Kierluf til at vi har lover og regler for hva man kan forby, og at for eksempel flagg med hakekors kan forbys fordi det regnes som hatefulle ytringer. Samtidig faller utenlandske flagg ikke inn under dette.