Når kan jeg si opp leieforholdet?

Vær bevisst på leiekontrakten, den kan skjule en felle.

Som leier har man mange plikter å forholde seg til, så vel som rettigheter. Men i mylderet av lover og regler, kan det være vanskelig å danne seg en ordentlig oversikt over hva du bør gjøre for å sikre deg at det ikke kommer noen overraskelser på veien.

Dersom du vil flytte inn med ditt livs kjærlighet, eller du plutselig finner drømmehuset på billigsalg: kan du avslutte det eksisterende leieforholdet når du skulle ønske det? Vel, både ja og nei. Det avhenger av leiekontrakten din.

Mange problemer for leieboere

Oppsigelsestid

Ved alle oppsigelser av leieforhold kreves det i følge husleieloven tre måneders oppsigelse. Med andre ord er du pliktig til å fortsette å betale husleie i tre måneder etter at du har sagt opp leieboligen. Og ikke bare det, men du må betale husleie ut hele den siste måneden du leier leiligheten, uansett hvilken dag i måneden du sa opp leiligheten.

Avvikene her er leieboliger der du har adgang til en annen sin bolig, eller ved leie av garasje eller bod. Da er oppsigelsesfristen én måned.

Snart skal leieprisene ned

Finner du plutselig den store kjærligheten, kan det fort hende dere må utsette samboerplanene hvis en av dere har en liten leilighet med tidsbegrenset leieavtale. Denne type leieavtale har normalt en treårig kontraktfestet leietid. Foto: Colourbox
Finner du plutselig den store kjærligheten, kan det fort hende dere må utsette samboerplanene hvis en av dere har en liten leilighet med tidsbegrenset leieavtale. Denne type leieavtale har normalt en treårig kontraktfestet leietid. Foto: Colourbox Vis mer


Tidsbegrensning

Dersom du har tisbegrenset leieavtale, kan det i tillegg hende at du ikke har mulighet til å avslutte leieforholdet når du vil. En tidsbegrenset leieavtale utløper av seg selv en bestemt dato, uten forutgående oppsigelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Huseier har ikke lov til å kreve en tidsbestemt leieavtale i kortere tid enn tre år, og i løpet av den tidsbestemte perioden har verken utleier eller leieboer adgang til å avslutte leieforholdet. Dersom en eller begge parter skal ha adgang til å avslutte leieforholdet i løpet av den tidsbestemte perioden, må dette være spesifisert i leiekontrakten.

Dersom utleieboligen er lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, og utleieren bor i samme hus, kan derimot den tidsbestemte leieavtalen ha en varighet på ned til ett år. Det samme gjelder også dersom utleieren har en annen saklig grunn for tidsbestemmelsen.

Har du en tidsbestemt leieavtale bør du derimot være obs. For dersom huseieren ikke sender deg en skriftlig oppsigelse innen tre måneder etter at den tidsbestemte perioden er over, vil leieavtalen gå over til å bli en tidsubestemt leieavtale. Da må huseier ha en saklig grunn til å si opp leieavtalen, mens du kan si opp leieavtalen med ordinær oppsigelsestid.

Disse bor seg halvt ihjel

Skifte av eier

Dersom huseieren selger boligen du leier, kan du som leier kreve at både ny og gammel huseier holder seg til de forpliktelsene som leieavtalen tilsier. Dette kravet må derimot settes frem ovenfor den opprinnelige huseieren innen seks måneder etter at du som leier får kjennskap til eierskiftet.

Dersom du bor i en bygård, skal ikke skifte av gårdeier gi noen kontraktsrettslige endringer for leieboerne. Med andre ord trenger du ikke å akseptere å måtte forholde deg til en ny kontrakt dersom den gir deg dårlige betingelser enn den opprinnelige kontrakten. Dårligere betingelser kan være endring fra tidsubestemt til tidsbestemt leieavtale.

For mer informasjon: se leieboerforeningen.no

Kilder: Husleieloven og Leieboerforeningen