Nå skjerpes reglene

Fra og med 1. september 2013 er det ulovlig å montere varmepumpen selv.

Etter 1. september 2013 blir det ULOVLIG å installere varmepumper uten et spesielt sertifikat. Dette gjelder også demontering og reparasjoner på varmepumpa som inkluderer arbeide i kulde/varmekretsen på pumpa. Foto: ABK Klimaprodukter AS
Etter 1. september 2013 blir det ULOVLIG å installere varmepumper uten et spesielt sertifikat. Dette gjelder også demontering og reparasjoner på varmepumpa som inkluderer arbeide i kulde/varmekretsen på pumpa. Foto: ABK Klimaprodukter AS Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fra 1. september 2013 blir det krav om at alle som skal installere, demontere eller reparere i kjølesystemene på en varmepumpe, må ha en spesiell sertifisering, under navnet F-gass sertifisering.

De nye reglene er del av en EU-forordning som nå implementeres i Norge. Målet med forordningen er å redusere utslippet av F-gass, eller HFK-gasser (fluorforbindelser).

Og utgangspunktet er enkelt: Dersom montøren, firmaet eller du selv utfører arbeidet, er det ulovlig, og du risikerer straff.

Nytt, men nyttig? Varmepumpen du kan styre fra TV-en

– Nå kan du være sikker

Etter at bransjen var noe treg med å sette seg på skolebenken for sertifisering, sier Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) til DinSide at det nå er mange installatører som er godkjent.

– Vi i NOVAP har sertifisert noe over 300 installatører, og totalt er det rundt 1.500 som er sertifisert. Det er de tre neste månedene som er høysesong for installasjon av varmepumper i Norge, derfor har installatører som ennå ikke er sertifisert et problem, uttaler Baardsen.

– Den gode nyheten for kunder som vurderer å installere luft/luft varmepumpe er at de nå kan være trygge på at installatører som er F-gass sertifisert er kvalifisert til å gjøre jobben. Mange av de problemene som har vært med luft/luft varmepumper skyldes feil som er gjort under installasjon, sier han videre.

Ikke vent på kulda! Det er lettere å få til en vellykket installasjon når det er tørt vær og ikke for kaldt.

Dette er reglene

De nye reglene om sertifisering gjelder både for montøren som skal gjøre den faktiske jobben, og for firmaet du har satt til å gjøre jobben: Begge må altså ha F-gass sertifikat.

Etter 1. september er det ulovlig for deg å gjøre jobb på varmepumpa selv.

Kravet til F-gass sertifisering gjelder alt som medfører arbeide på selve kulde- eller varmekretsen i pumpa.

Arbeid i strid med dette regelverket, er ulovlig, og kan medføre sanksjoner.

Merk deg at de samme reglene gjelder for forhåndsfylte anlegg og anlegg med "hurtigkoblinger". Ifølge Både Baardsen i NOVAP, trenger du ikke F-gass sertifisering for lukkede systemer under 6 kilo: Dette gjelder vann/vann varmepumper og enkelte typer luft/vann varmepumper(monoblokk).

Dette er F-gass

F-gass er samlebetegnelsen for gasser av typen HFK, som er en gruppe fluorforbindelser som blant annet brukes som kuldemedium i kjøle- og fryseanlegg, varmepumper og luftkondisjoneringsanlegg for bygninger og kjøretøy.

Den nye forordningen gjelder dermed ikke kun for arbeide med varmepumper, men omfatter alle disse ovenfor nevnte installasjonene.

HFK-gasser er drivhusgasser som bidrar til global oppvarming, og det er et ønske om å redusere utslippet av F-gasser som er bakgrunnen for forordningen.


Dette kan du gjøre

Dersom du trenger service eller installasjon av varmepumpe, bør du altså kontrollere at de du hyrer inn for jobben er utstyrt med de riktige sertifikatene.

Hos NOVAP finner du oversikt over godkjente varmepumpe-forhandlere. Dersom du skulle bli misfornøyd med installering eller service i etterkant av å ha valgt en godkjent forhandler, kan du klage til NOVAP.

De oppfordrer deg som skal kjøpe og installere varmepumpe, til å be om å få se bevis på at installatøren er sertifisert via enten NOVAP eller en anerkjent importør i Norge. Installatører skal også kunne fremvise et personlig F-gass sertifikat.

Dette er straffen

Det er Miljødirektoratet som skal kontrollere at det nye regelverket etterleves. Ifølge Ragnhild Orvik, seksjonssjef for kjemikalie- og produktkontroll i Miljødirektoratet, vil de hovedsakelig fokusere på de profesjonelle aktørene, og ikke i første omgang privatpersoner.

Hun har tidligere sagt til DinSide at Miljødirektoratet driver risikobasert tilsyn, og at de dermed i første omgang er opptatt av de store aktørene, altså de som omsetter og installerer disse produktene.

– Vi ser ikke for oss å sette inn trykket mot private. Vi kan ikke utelukke at vi aldri kommer til å følge opp enkeltpersoner, men det er de profesjonelle aktørene som er vår målgruppe, har Orvik sagt til DinSide.

De som bryter bestemmelsene i F-gassforskriften risikerer i første omgang bøter, men det er også åpnet for fengsel i inntil tre måneder, og i alvorlige tilfeller begge deler.

Dette står ifølge Miljødirektoratet, nærmere beskrevet i produktkontrolloven:

«Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov (...) straffes med bøter, fengsel i inntil 3 måneder eller begge deler så fremt ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.»

Regelverket om sertifisering, tilsyn og straff er for øvrig forankret i produktforskriftens kapittel 6a.

Dersom Miljødirektoratet avdekker brudd på regelverket, er det ifølge Orvik vanlig prosedyre å følge opp bedriften, og i første omgang gi frister for å rette seg etter forskriftene. Dersom dette ikke etterkommes, kan de gi tvangsmulkter, og i alvorlige tilfeller vil vi også vurdere politianmeldelse. Etter en politianmeldelse, er det politiet som tar saken videre, med eventuelle bøter eller fengselstraff.

Det jobbes for tiden med en revidering av F-gass forordning i EU. Noe av det som diskuteres, er om anlegg ikke skal være forhåndsfylt med kjølemedie, men fylles under montering.

Baardsen forteller at dette ikke er ikke vedtatt i EU ennå.

– Den F-gass forordningen som nå implementeres i Norge ble vedtatt av EU i 2006. Siste frist for implementering var 4. juli 2009. Norge ligger derfor cirka fire år på etterskudd i forhold til EU på dette området, forteller Baardsen.

Best i varmepumpetest

En av ti har montert selv

Undersøkelser viser at én av ti monterer varmepumpen selv. Sånn rent borsett fra at det kan være farlig fordi pumpen inneholder gass under høyt trykk og temperaturer som kan gi forbrenning eller frostskader, og sett bort i fra at dette nå faktisk blir ulovlig fra 1. september, så er det også et forsikrings- og garantiaspekt ved dette.

Garantien gjelder nemlig kun ved montering utført av godkjent installatør, og forsikringsselskapene vil stille krav til bevis for godkjent installasjon, før utbetaling av en eventuell forsikring.