Nå skal du bli mer miljøvennlig hjemme

Regjeringen foreslår økt støtte til enøk-tiltak i norske boliger for dem som trenger det mest.

<b>TENKER LANGSIKTIG:</b> - Norge er et godt land å bo i. Sammenlignet med de fleste andre land har vi bedre muligheter til å forme en god fremtid for våre barn og barnebarn, sa Jensen da hun la frem Statsbudsjettet for Stortinget i dag. Foto: NINA HANSEN / DAGBLADET
TENKER LANGSIKTIG: - Norge er et godt land å bo i. Sammenlignet med de fleste andre land har vi bedre muligheter til å forme en god fremtid for våre barn og barnebarn, sa Jensen da hun la frem Statsbudsjettet for Stortinget i dag. Foto: NINA HANSEN / DAGBLADET Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen foreslår å øke støtten til Enovas arbeid med energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi i Statsbudsjettet for 2015.

- Vi tar sikte på at ordningen senere skal bli en fradragsordning i skattesystemet, sa finansminster Siv Jensen i sin tale til Stortinget da hun la frem Statsbudsjettet i formiddag.

Enovas inntekter fra Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging (Klimafondet) øker med 202 millioner kroner som følge av kapitalinnskuddene i 2014. Klimafondets kapital økes forøvrig langt mer.

Det foreslås et nytt innskudd i 2015 på 9,25 milliarder kroner. Samlet fondskapital vil da bli 53,5 milliarder kroner.

Alt om Statsbudsjettet 2015

Utvidete oppgaver

Enova ved administrerende direktør Nils Kristian Nakstad tar sikte på å ha de nye ordningene på plass fra årsskiftet 2014/2015. Foto: ENOVA
Enova ved administrerende direktør Nils Kristian Nakstad tar sikte på å ha de nye ordningene på plass fra årsskiftet 2014/2015. Foto: ENOVA Vis mer


De økte bevilgningene skal i hovedsak gå til to ting i tillegg til dagens støtteordninger:

Enova får i oppdrag å etablere en utvidet rettighetsbasert tilskuddsordning for enøk-investeringer i husholdninger.

- En slik rettighetsbasert ordning vil oppleves som attraktiv å bruke for boligeierne. Så lenge en boligeier gjør tiltak som følger kriteriene for ordningen, har hun rett på støtte. Satsingen innebærer også mer midler til enøk-tiltak i husholdningene, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i en pressemelding.

Enova har ikke avklart hvilke tiltak som vil få støtte med en ny ordning, men intensjonen er å bidra til økt forsyningssikkerhet og reduksjon av utslipp av klimagasser.

- Vi vil prioritere kostnadseffektive tiltak som over tid kan etablere seg i markedet uten støtte. Vi kommer tilbake med mer informasjon om den nye ordningen etter at statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget, blant annet hvilke tiltak som vil inngå.

Enova skal også overta arbeidet for miljøvennlig transport, et ansvar som tidligere har ligget hos Transnova.

Dagens støtteordninger:


Per i dag støtter Enova en rekke ulike tiltak for norske husholdninger.

Du som allerede eier en bolig kan få støtte til energirådgivning, oppgradering av bolig og energitiltak i bolig - som for eksempel etterisolering eller oppgradering til et mer miljøvennlig oppvarmingssystem.

Borettslag og sameier kan også søke om støtte til oppgradering som reduserer energibruk.

Det gis også støtte til bygging av nye, særskilt energieffektive boliger. Passivhus og lavenergihus er imidlertid ikke lenger energieffektive nok for å motta støtte fra Enova.

Les mer om Enovas tilskuddsordninger til eksisterende boliger her.

Slik søker du

Støtte til energitiltak i private boliger er ikke noe nytt. Hvert år bevilger Enova flere millioner til miljøtiltak i norske boliger.

Du kan søke elektronisk gjennom Enovas nettsider, og alle de ulike søknadsskjemaene er samlet her.

Det viktigste du må huske på om du ønsker støtte til energitiltak er at du må søke - og få innvilget søknad - før du setter i gang.

Enova SF eies av Olje- og energidepartementet. Enova ble etablert av Stortinget i 2001 for å bidra til en større energiomlegging i Norge.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!