Nå skal det bli enklere å bygge

Enklere regler både for entreprenører og folk flest.

<b>BYGGE GARASJE ELLER TILBYGG?</b> Nå kan det bli mye enklere: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner varsler en omfattende plan med forslag til enklere regler for plan- og byggesaker. Blant annet vil de vurdere å frita flere tiltak for søknadsplikt og gjøre det enklere for folk å bygge mindre bygg som garasjer og lignende. Foto: Colourbox.com
BYGGE GARASJE ELLER TILBYGG? Nå kan det bli mye enklere: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner varsler en omfattende plan med forslag til enklere regler for plan- og byggesaker. Blant annet vil de vurdere å frita flere tiltak for søknadsplikt og gjøre det enklere for folk å bygge mindre bygg som garasjer og lignende. Foto: Colourbox.com Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner varsler en omfattende plan med forslag til enklere regler for plan- og byggesaker.

Forslagene omfatter både endringer som skal sørge for en mer effektiv byggeprosess for byggenæringen, samt en enklere hverdag for folk flest.

Noe av det de ser på som vil gjøre det lettere for folk flest, er saksbehandling rundt små tilbygg og andre større og mindre byggeprosjekter innenfor tomtegrensa.

For noen av byggesakene er det til og med snakk om å fjerne søknadsplikten helt.

Les også: Her finner du alle byggereglene på ett sted!

Med de nye forslagene ønsker kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner å bidra til å holde byggekostnadene nede, øke tempo i planprosessene og skape en enklere hverdag for næringsliv, kommuner og folk flest.
Med de nye forslagene ønsker kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner å bidra til å holde byggekostnadene nede, øke tempo i planprosessene og skape en enklere hverdag for næringsliv, kommuner og folk flest. Vis mer


Vekk med søknadsplikten

Fredag sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut en pressemelding hvor de informerer om at de jobber med en omfattende plan for enklere plan- og byggeregler.

Endringsforslagene er mange, og de skal sendes på høring i løpet av året. Planen er at endel av de nye og forenklede reglene skal kunne tre i kraft ved årsskifte 2014/15.

Blant endringene som vil ha direkte innvirkning på de mange huseierne rundt i Norges land, er en forenkling av prosessen rundt mindre byggesaker.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver at de vil vurdere å frita flere tiltak for søknadsplikt og gjøre det enklere for folk å bygge mindre bygg som garasjer og liknende:

 • Folk skal få slippe å søke om å få bygge garasjer eller mindre tilbygg så
  lenge dette er i overensstemmelse med planverket. Kommunene skal slippe å bruke så mange ressurser på slike saker.
 • Sløyfe nabovarsling dersom tiltaket har vært behandlet i detaljplan. Klagemuligheten bortfaller der forholdet er avgjort tidligere i byggesaken.
 • Kortere tidsfrist: Hovedregelen for tidsfrist for kommunens saksbehandling blir 3 uker i stedet for 12 uker, også for store og kompliserte tiltak.
 • Innføring av tidsfrist på 3 måneder for kommunens behandling av søknad som medfører dispensasjon fra plan.
 • Ved kommunens overskridelse av tidsfrist for behandling av søknad om igangsettingstillatelse kan tiltaket settes i gang. Det skal ikke være nødvendig med ferdigattest for bygg eldre enn fra 1997 (da nye regler om ansvar ble innført).
 • Dette er forslag til lovendringer som de ønsker å sende til Stortinget i løpet av 2014.

  Nøyaktig hva departementet mener med "mindre tilbygg", eller hvilke prosjekter som kan unntas fra nabovarsling, er imidlertid ikke mer klart enn det som står der.

  Fra kommunikasjonsavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet får vi vite følgende:

  Det er ellers ikke tatt stilling til hvor store tilbyggene og garasjene kan være. Dette vil bli konkretisert i lovproposisjonen som skal legges frem for Stortinget i løpet av året. Det samme gjelder forslagene om unntak fra nabovarsling. Det er altså ikke tatt konkret stilling til hva som kan unntas fra nabovarsling, men målet er å redusere varslingsplikten.

  Det skal bli enklere og billigere å bygge

  Målet med endringene er at det skal bli enklere å bygge boliger. Dette vil igjen legge til rette for økt boligbygging, raskere planbehandling og til å holde byggekostnadene nede.

  - Vi vil med dette også gjøre det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet, sier Jan Tore Sanner i en pressemelding.

  Forenklingene vil særlig ha betydning for mindre leiligheter.

  - Vi har startet et arbeid med å forenkle byggteknisk forskrift (TEK). I første omgang vil vi se på omfanget av krav til tilgjengelighet i boliger. Forslag til endringer skal sendes på høring til våren, slik at endringer kan iverksettes fra årsskiftet. Jeg er opptatt av en bred og god dialog med alle interessenter, sier Sanner.

  Kravet til universell utforming i alle boliger over 46 kvadratmeter har vært emne til mye debatt etter at regelverket ble innført i 2010. Standarden kalles TEK10, og mye av debatten har gått på at dette fordyrer boligene - noe som spesielt rammer de minste leilighetene - som jo også er mest aktuelle for unge som skal inn på boligmarkedet.

  Den lovpålagte svingradiusen og tilretteleggingen av baderommene fordyrer leiligheten med 40.000-45.000 kroner, skrev DinSide i 2010.

  Sanner sier at de ikke vil gå bort fra kravet til universell utforming, men at de ser på endringer, som for eksempel en moderering av snusirkel for rullestol.

  - Vi vil vurdere å endre krav til snusirkel for rullestol i boliger fra 150 cm til 130 cm – slik man har i Sverige. Dette har særlig stor betydning for små leiligheter der kostnadene kan reduseres uten at det går ut over kvalitet, sier Sanner.

  Les om Kim André som har spart siden konfirmasjonen for å få råd til egen bolig

  Bransjen er positiv

  Skanska og OBOS er store aktører innenfor byggebransjen, og ser begge positivt på at det kommer en endring.

  - Vi synes det er fornuftig at myndighetene foreslår en oppmykning av dagens regelverk. Dette er fornuftig både i forhold til enkeltboliger med tanke på utformingskrav, og i forhold til hele boligprosjekter med tanke på hvor mange boliger med universell utforming utbyggere må bygge i et gitt prosjekt, uttaler Christopher Griffiths, kommunikasjonsrådgiver i Skanska, til DinSide.

  - Forenklede og endrede regler er bra. Men jeg har bare sett det som står i pressemeldingen; så må vi se på om endringene er omfattende nok, sier Åge Pettersen, kommunikasjonsdirektør i OBOS, til DinSide.

  Lyst til å diskutere?

  Besøk vårt debattforum!