<b>All næringseiendom</b> - og bare næringseiendom - kan skattlegges med de nye reglene.  Foto: Per Ervland
All næringseiendom - og bare næringseiendom - kan skattlegges med de nye reglene. Foto: Per ErvlandVis mer

Nå kan du slippe eiendomsskatt

Regelendring kan gi kommunene mulighet til å skattlegge næringseiendom uten å skattlegge boligeiendom.

I Regjeringens forslag til Statsbudsjettet 2011, åpner de for å gi kommunene anledning til å kreve inn eiendomsskatt på all næringseiendom uten å skattlegge private boligeiere.

Dette skal gjøres ved at kommunene kan likebehandle næringseiendom i hele kommunen, uten også å måtte ta med boligeiendom.

Kommunene med mest eiendomsskatt

– Gjeldende regler er til hinder for kommuner som ønsker å skrive ut eiendomsskatt på for eksempel kjøpesentre, kontorbygg og hoteller, men ikke ønsker å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. Denne begrensningen foreslår vi nå å fjerne, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en pressemelding.

Men selv om du eventuelt slipper unna eiendomsskatt, vil boligen din fortsatt kunne skattes gjennom formueskatt, dersom du har formue + ligningsverdi av boliger som overstiger 700.000 kroner.

Hvor mye er boligen din verdt?

Finn ut med vår boligtakstkalkulator

Slik er eiendomsskatt

Med dagens regler kan kommunen kun skrive ut eiendomsskatt på all næringseiendom dersom de skriver ut eiendomsskatt på hele kommunen. Man har kunnet skrive ut eiendomsskatt på næringseiendom som er såkalt "verk og bruk", det vil si at de produserer varer - mens næringseiendom som tilbyr tjenester, har vært unntatt, med mindre hele kommunen har vært skattlagt.

Det er i dag fire ulike alternativer for utskriving av eiendomsskatt: i hele kommunen, i bymessig strøk, på verk og bruk samt i bymessige strøk og på verk og bruk. I praksis innebærer Regjeringens forslag at det også åpnes for å skrive ut eiendomsskatt på:

  • verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, og
  • all eiendom i bymessig strøk og på verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen.

Næringseiendom som er særskilt fritatt eiendomsskatten, for eksempel landbrukesiendommer, vil fortsatt være unntatt.

Endringene foreslås innført fra skatteåret 2011, med frist til utgangen av juni for de kommunene som ønsker å benytte seg av regelendringen, slik at det skal bli rimelig tid til å taksere næringseiendommene.

Har kommunen nylig innført eiendomsskatt? Da bør du sjekke takstgrunnlaget nøye for feil.