Nå kan du ha 300.000 på BSU-konto

DnB NOR dobler beløpsgrensen på boligsparing for unge (BSU).

<b>BSU 2.0:</b> Du har alltid kunnet spare så mye du vil, men nå får du BSU-rente på opptil 300.000 kroner fra DnB NOR. Foto: Colourbox.com/DnB NOR
BSU 2.0: Du har alltid kunnet spare så mye du vil, men nå får du BSU-rente på opptil 300.000 kroner fra DnB NOR. Foto: Colourbox.com/DnB NORVis mer

Den norske storbanken lanserte i helgen et helt nytt spareprodukt: BSU 2.0. Nå kan du spare inntil 300.000 kroner i BSU. Men utvidet skattefradrag må du dessverre se langt etter.

Ifølge Aud-Helen Rasmussen, informasjonssjef i DnB NOR, er BSU 2.0, et produkt de har skapt for å gi unge et ekstra insentiv til å spare til bolig, i påvente av at myndighetene endrer reglene.

– Skal man ha mulighet til å bygge seg opp egenkapital, må man spare. Og da mener vi at det må være noen insentiver i bunn. Det ene [med BSU-sparing] er ekstra gunstig rente, det andre er skattefradrag, sier Rasmussen til DinSide. – Denne mellomløsningen som vi har kommet med, er rett og slett en kopi regelmessig i forhold til den BSU-en som ligger der allerede, bare med unntak av skattefradrag.

Trenger ikke BSU for å få gunstige lånerenter: DnB NOR gir førstehjemslån til alle under 34 år.

Øker alle beløpsgrenser

– Syv av ti sier de ville spart mer om beløpsgrensene var høyere, sier Aud-Helen Rasmussen.  Foto: DNB
– Syv av ti sier de ville spart mer om beløpsgrensene var høyere, sier Aud-Helen Rasmussen. Foto: DNB Vis mer


BSU 2.0 er en spareavtale man kan tegne i tillegg til sin eksisterende BSU-konto. Og ja, det er en forutsetning at du har denne i DnB NOR.

Slik reglene er fra Skatteetaten i dag, kan unge under 34 år spare totalt 150.000 kroner, inntil 20.000 kroner i året i BSU. Du får skattefradrag på 20 prosent av årlig innbetalt sparebeløp. Bankene har bidratt til å øke insentivet med å spare i BSU ved å gi ekstra god rente, og mange krever at du har en BSU-konto for å få førstehjemslån med gunstige renter når du skal kjøpe din første bolig.

Med det nye spareproduktet fra DnB NOR kan du åpne en tilleggskonto, der du kan spare opptil 30.000 kroner ekstra i året, totalt 150.000 kroner i tillegg til din andre BSU-konto. Du kan altså ikke sette mer penger inn på din ordinære BSU-konto, du må opprette en ny avtale.

- Rent teknisk blir det en separat konto. Og når myndighetene øker grensene, tar vi ansvar for å samle opp alt på en konto, fra den dato det vil være gjeldende, sier Rasmussen.

Det er imidlertid viktig å påpeke at alle står fritt til å spare så mye de vil til bolig. Også i dag, og i en hvilken som helst bank. Selv om gode renter og skattefradrag er gunstig, er boligsparing ikke begrenset av BSU.

Knallrenter fra første krone

«– Skal man ha mulighet til å bygge seg opp egenkapital, da må man spare. Vi mener at det må være noen insentiver i bunn.Aud-Helen Rasmussen, DnB NOR»


Det som gjør det nye spareproduktet fra DnB NOR gunstig, er at du får BSU-renter på inntil 300.000 kroner. I dag er deres BSU-rente på 4,45 prosent, og den heves til 4,7 prosent fra 14. november. Dette er rundt enn ett prosentpoeng over nivået på boliglån; og en serdeles gunstig sparerente.

4,45 er bra, men det er ikke den aller beste BSU-renten du kan få akkurat nå. Oppretter du BSU-konto i SpareBank1 SMN får du dobbel rente på det du sparer i 2011, for tiden 8 prosent. Fra og med neste år, vil du imidlertid få ordinær rente, på 4 prosent.

Prisliste: Se dagens BSU-renter

Større krav til egenkapital

I kjølvannet av finanskrisen ba Finanstilsynet bankene om å stille krav til minst ti prosent egenkapital ved kjøp av bolig, og i september foreslo tilsynet å skjerpe kravet ytterligere.

Insentivene til å spare mer i BSU er det imidlertid ikke gjort noe med siden beløpsgrensen ble hevet i 2008. Da var det ti år siden sist grensene ble justert.

Rasmussen peker på at spesielt unge, som er under utdannelse og jobber, vil ha varierende mulighet til å spare i BSU. Og at det derfor burde være mulighet for å spare mer når de først har råd.

– Det å forvente at unge skal klare å spare jevnt og trutt hvert år, er for mye å forvente. Vi mener at de årlige sparebeløpene bør være høyrere med tanke på variabel inntekt.

For de fleste er inntektskurven stigende, men merk at dersom du vet at inntekten kommer til å falle noe neste år, kan det være verdt å holde på noen tusenlapper over nyttår for å benytte seg av skattefradraget - i stedet for å få BSU-renten.

Vent til i morgen

Har du planer om å benytte deg av tilbudet, lønner det seg å vente. Til i morgen. For da lanserer DnB NOR et ekstra insentiv for unge som ønsker å spare.

- Går du i banken og sjekker inn på en Facebook-deal, for så å etablere en spareavtale, sparer vi de første 300 kronene for deg, sier Rasmussen.

Tilbudet gjelder for dem som oppretter vanlig BSU eller BSU 2.0.