Moms på hytteutleie?

For å gjøre moms-loven mer rettferdig, vil regjeringen innføre momsplikt på all hytteutleie.

Det kan virke støtende for avgiftshatere, men er i virkeligheten et skritt mot avgiftsnirvana for næringsdrivende som driver med hytteutleie.

Opprydding

Finansdepartementet har i dag lagt frem forslag til endringer i bestemmelsene om uttak av varer og tjenester. I hovedsak berører de næringslivet, men også mindre virksomheter, som blant annet driver med hytteutleie i småskala.

- Vi foretar en nødvendig oppryddig av regelverket etter gode innspill fra bransjehold, sier finansminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

Gunstige momsregler kan være på gang for hytteutleiere.
Gunstige momsregler kan være på gang for hytteutleiere. Vis mer


Forslaget vil i hovedtrekk innebære at regelverket på dette området vil tilsvare det som gjelder i våre nærmeste naboland, og gi en likere konkurransesituasjon mellom norske avgiftspliktige virksomheter og tilsvarende virksomheter i for eksempel Sverige og Danmark, skriver departementet. Ett av forslagene er å utvide den såkalte justeringsperioden fra tre år til ti år når det gjelder fast eiendom.

Har skapt misnøye

- Dette vil danne grunnlag for at det i budsjettet for 2008 kan foreslås at all næringsmessig utleie av fritidseiendommer (hytter mv.) blir omfattet av merverdiavgiftsloven. Slik utleie er i dag avgiftspliktig kun dersom utleien skjer i tilknytning til hotellvirksomhet mv., og dette har skapt til dels stor misnøye i denne bransjen, skriver Finansdepartementet.

Realitetene i dette er at det nå blir tilrettelagt for at også andre enn hotellnæringen kan nyte godt av fordelen av å betale åtte prosent merverdiavgift på leieinntekter av hytter, samtidig med at de trekker fra 25 prosent moms av alle innsatsfaktorer i driften.

Utvidelsen av justeringsperioden til ti år betyr at hytteeier vil måtte drive i ti år for å kunne dra nytte av avgiftsreglene, som vil kunne gjelde fra 2008 dersom Stortinget gjør de nødvendige vedtakene, både nå og i statsbudsjettet for 2008.

Les mer hos regjeringen.no

Mer om hytter: