Mindre lønnsomt å eie bolig

Leieprisene stiger, men eieprisene stiger enda mer. Mye tyder på at rene boliginvestorer snart vil ha nådd sitt lønnsomhets-Nirvana.

Leieprisene steg marginalt siste kvartal i 2006, viser Statistisk sentralbyrås kvartalsvise leiemarkeds-undersøkelse. Treromsleiligheter steg mest.

Gjennomsnittlig kostnad ved å leie bolig i fjorårets tre siste måneder var på 4.633 kroner, opp 0,4 prosent fra tredje kvartal. Økningen er jevn: Prisene steg like mye mellom andre og tredje kvartal.

Treromsboliger økte mest

To- og treromsboliger steg mest, med henholdsvis 0,6 og 0,7 prosent. Gjennomsnittlig leie for en tre- og toroms bolig ligger på respektive 4.361 og 4.849 kroner på landsbasis.

Etromsleiligheter har gått marginalt ned.

Dyrest i Oslo og Bærum

Ikke uventet er det leietakerne i Oslo og Bærum som må ut med flest kroner i måneden: I snitt betalte disse 6.390 kroner i leie hver måned siste kvartal i fjor - nesten 2.000 kroner over landsgjennomsnittet. Prisene svinger mye avhengig av hvem som leier ut, beliggenhet og lengden på leieforholdet.

Snittpriser - hele landet
RomGjennomsnittlig månedsleieGjennomsnittsprs per kvadratmeter/år    
1 rom3.7311.282    
2 rom4.3611.019    
3 rom4.849829    
4 rom5.097707    
5 eller flere rom5.125550    
Kilde: Statistisk sentralbyrå


Snittprisen for en toroms i dette området ligger på 5.895 kroner. Landsgjennomsnittet ligger på 4.361 kroner.

Eie eller leie?

Men selv om gjennomsnittsprisen for å leie en bolig øker, er jo kostnadene ved å eie en bolig også oppadgående. Spørsmålet for mange leietakere er om det nå er billigst å eie eller å leie en kvadratmeter bolig?

Tallene gir et rungende tja som svar på dette meget gode spørsmålet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I gjennomsnitt betalte leietakere en årlig husleie på 877 kroner per kvm for en bolig i 2. kvartal 2006, i følge husleieundersøkelsen.

I følge Norges Eiendomsmeglerforbunds statistikk, var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for alle boliger 21.700 kroner i desember 2006.

Med et forventet rentenivå i tråd med Norges Banks rentebane, skal utlånsrentene ligge rundt 7 prosent i 2009. En person som kjøpte bolig i desember 06 vil da betale rundt 1.100 kroner i rentekostnader per kvadratmeter bolig etter skatt.

Skulle Norges Banks rentebane ikke vise seg som en realitet, men renten vise seg å bli slik aktørene i pengemarkedet tror, blir utlånsrentene rundt 6 prosent i 2009, og 4,3 prosent etter skatt. Årlige rentekostnader etter skatt blir i så fall rundt 900 kroner per kvadratmeter for en eid bolig.

Mindre lønnsom investering

For interessenter i boligmarkedet, er dette viktig informasjon. I 2004 viste våre beregninger at kapitalkostnaden ved én kvadratmeter bolig var omtrent 35 prosent av leieinntekten for den samme kvadratmeteren.

Når dette gapet for en stor del synes å bli tettet igjen, innebærer det at lønnsomheten ved boligkjøp blir lavere for en ren investor, slik at markedet for små boliger ikke vil være like hett fremover som det var for to år siden.

Vi holder oss langt unna å advare mot noe boligkrakk. Til det gir andre faktorer i prisdannelsen alt for gode prognoser for året som kommer. Vi konstaterer imidlertid at ingen trær vokser inn i himmelen, og at boliginvestorer trolig snart vil ha funnet sitt Nirvana.Eksterne lenker: Norges eiendomsmeglerforbunds statistikk