Mannen blir trendsetter

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Ambisjonsnivået i samfunnet går fra å være materielt, hierarkisk og karriereorientert, til å være immaterielt, selvbevisst og emosjonelt utviklende.

Resultatet blir at mennene i stigende grad retter blikket mot familien.

Individualismen blir ansett for å være et urealistisk fenomen, siden alle likevel er en del av et familienetverk. Etter at menn i en hel generasjon hadde mistet foreldrerett og kontakt med barn på grunn av skilsmisser, innså de at familienettverket faktisk var viktigere for dem enn for kvinner.

Resulatet blir et nytt fokus, der menn tidsmessig deltar like mye i familien som kvinnene.

Kjønnene står samlet, og forlanger mer tid til familien.

Som med Rødstrømpebevegelsen på 1960-tallet begynte det i det små, med noen enkelte familier som sto frem med sine målsetninger. For eksempel Tony Blair som i sommeren 2000 tok begrenset pappapermisjon og arbeidet hjemme.

Snøballeffekten var i gang.

Mannens engasjement i familien revolusjonerte samfunnets og bedriftenes dagsorden. Dermed klarte mennene å trumfe igjennom alle de forandringer som rødstrømpene forgjeves hadde slåss for i mange år.

Boligene blir for alvor satt på fokus i samfunnet.