- Mange fordeler for kjøper

Anticimex, selskapet som tilbyr boligskifteforsikringen, hevder det innebærer mange fordeler for kjøper. De vil likevel ikke gi kjøper mulighet til å velge bort forsikringen, uavhengig av selger.

Tvungen fordel

  1. - Mange fordeler for kjøper


Fordel for kjøper

Ifølge Roy Nilsen i Anticimex gir boligdeklarert forsikringen utvidete rettigheter for kjøper. I tillegg til en økt trygghet, i og med at forsikringen ikke står på selgers side, men skal representere begge parter. - Kjøpers rettighet stopper ikke med avhendingsloven, men kjøpers vilkår gjør at terskelen er lavere for å få medhold. Dette settes i sammenheng med takstmannens besiktigelsesrapport og hva som forventes han skal undersøke og vurdere. Vi betrakter ikke selger og kjøper som motstridende partner. Reklamasjonene behandles etter vilkårene, og her vil altså kjøper etter denne ordningen ha sikkerhet for besiktigelsesrapportens innhold og kvaliteten på takstmannen.

DinSide: Ser vi bort i fra fordelene, burde det ikke være frivillig å tegne en slik forsikring?

- Det er jo frivillig å kjøpe en bolig. Og den som selger står selv fritt til å forutsetningene for hva han selger - og hvilke vilkår han selger under, sier Nilsen. - Det er ingen som tvinger noen til å kjøpe bolig.

- Men når denne forsikringen går utover vanlige rettigheter i forhold til avhendingsloven, burde det ikke være mulig for kjøper om han ønsker utvidete rettigheter, eller bare de vanlige?

- Det er ingen tvang. I salgsoppgave blir kjøper gjort oppmerksom på hva kostnaden er, og at selger vil kunne forkaste bud om kjøper ikke velger boligdeklarert. Selger har valgt en totalpakke, der en betydelig del av kjøpers fasiliteter er besiktigelsesrapporten også. I Boligdeklarert pulveriseres ikke ansvaret, det er det kun èn som har og det er Anticimex forsikring, sier Nilsen.

Ifølge Nilsen trenger en ikke å bekymre seg så veldig over klausulen som sier at selskapet ikke hefter for selgers egenandel. - ] I de fleste forsikringer er det en egenandel, så også i denne. Han peker imidlertid på at egenandelen ikke kan belastes dersom takstmannen kan sies å ikke ha gjort jobben sin. - I prinsippet ligger det en egenandel til forsikringen, men det er veldig sjelden at egenandelen belastes kjøper fordi her mener vi ofte takstmannen kunne ha gjort en bedre jobb. I tillegg, selv om det står i kontrakten at vi ikke hefter for selgers egenandel, har vi i alle tilfeller dette har vært aktuelt, dekket denne.

Et sjeldent gavmildt forsikringsselskap. Ifølge dem selv. De kunne imidlertid ikke vise til noen tall, statistikker eller dokumenter som kunne bekrefte dette.

Har du erfaring med krav til Anticimex? Vi vil gjerne høre fra deg! Send en mail til [email protected] eller del med andre lesere i debatten under hovedartikkelen.

Fordelene

Fordelene for kjøper er, ifølge tilbyder Anticimex, følgende: En får økt trygghet, blant annet fordi vi pålegger takstmennene vi bruker å være mer grundig enn det som er vanlig, sier Nilsen. Han hevder de er de eneste i bransjen som setter krav til "hulltaking" i rom under terrenget, det vil si at takstmannen borer hull for å sjekke fukt, råte og lignende i gulv og vegger under bakken.

- Med dagens hurtige omsetningstakt rekker man ikke alltid å få en fagkyndig person til å gå igjennom boligen før budrunden. Det ville heller ikke være økonomisk hensiktsmessig om flere interessenter skulle ta med hver sin bygningskyndige. Slikt sett tilfaller denne ekstrakostnaden kun den som kjøper leiligheten - og den som selger. Her slipper partene også å ta ansvar for sin valgte takstmanns kompetanse og den juridiske identifiseringen de har. Anticimex Forsikring er den eneste ansvarlige

Ifølge Nilsen er saksgangen hos selskapet følgende, dersom de får inn en reklamasjon:
En saksbehandler sjekker om reklamasjonen omfattes av mangelkriteriet i avhendingsloven. Gjør det det, får kjøper erstatning - og det er kun selgers egenandel som belastes. Viser det seg at takstmannen kunne ha gjort en bedre jobb, slipper de imidlertid dette.

- Dette er da en vesentlig skade som dekkes av selgers forsikring, sier Nilsen.

Du sier selgers forsikring. Er ikke kjøper også med på å betale?

- I omtrent halvparten av våre utbetalingssaker mangel i forhold til kjøpers vilkår, uten at det omfattes av avhendingsloven. Her kan kjøper likevel få erstatning av oss, sier Nilsen.

Han gir følgende eksempel: Et eldre ektepar som selger boligen har aldri hatt problemer med det 30 år gamle badet sitt, og takstmannen går god for det. - Når familien med tre tenåringer flytter inn og badet lekker som en sil - tar vi ansvar for at takstmannen har friskmeldt et bad som ikke sto til kjøpers forventning.

- Dette er ikke normalt en mangel i forhold til avhendingsloven: En må påregne at et bad er dårlig når det er 30 år gammelt. Men noen ganger kan altså slike mangler som ikke avhendingsloven dekker, bli dekket av forsikringen.

- Cirka halvparten av utbetalingene vi har gjort siden vi startet å tilby boligskifteforsikring i Norge, er fordi kjøperen har disse utvidete vilkårene. Hadde det vært en vanlig eierskifteforsikring ville vi kunnet sagt nei til å betale flere av disse, avslutter Nilsen.

Eiendomsmeglers kommentar

Notar er den eneste megleren som tilbyr en eierskifteforsikring som pålegger kjøper å være med å betale for boligskifteforsikringskalaset.

På Notars nettsider kan vi lese følgende om boliger som er boligdeklarert:

    "Når du kjøper en bolig som er BOLIGDEKLARERT kjøper du en bolig som er garantert fri for vesentlige skjulte feil og mangler. Boligrapporten som er vedlagt salgsoppgaven vil gi en grundig beskrivelse av boligens helsetilstand vurdert av en profesjonell takstmann på salgstidspunktet. Denne rapporten gir langt mer informasjon om boligen enn en ordinær takst og er et viktig verdipapir for deg som kjøper. Eventuelle vesentlige skjulte feil og mangler som ikke fremgår av boligrapporten vil bli dekket av forsikringsselskapet i opptil 6 år etter at du inngikk kjøpekontrakten på boligen. Dette gir deg en langt mer omfattende dekning enn det du ville fått ved andre tilsvarende forsikringer. Merk at forsikringen dekker den juridiske mangel i henhold til Avhendingsloven og må derfor ikke forveksles med en vanlig skade/villaforsikring. Se etter boligdeklarert symbolet i salgsoppgaven."
(Utheving av DinSide, red. anm.)

- Hvordan kan dere først garantere at en boligdeklarert bolig er "garantert fri for vesentlige skjulte feil og mangler", for så å si at "eventuelle vesentlige skjulte feil og mangler (...) vil bli dekket av forsikringsselskapet i opptil 6 år etter at du inngikk kjøpekontrakten på boligen"?

- Boligdeklarering medfører en grundig gjennomgang av takstmann, sier Eivind Rodem, informasjonsdirektør i Notar.

- Er det ikke vanlig at takstmenn går gjennom boligen?

- Gjennomgangen som blir foretatt i forbindelse med boligdeklarering skal være mer grundig enn det som er vanlig praksis, sier Rodem. - Det er ikke mulig å være 100 prosent sikker på at en brukt bolig ikke har feil eller mangler. Det er de tingene som ikke avdekkes fordi de er skjult som vil dekkes av forsikringen.

Garantien om at en boligdeklarert bolig er fri for vesentlige skjulte feil og mangler holdt altså ikke helt stikk.

Han ser heller ikke noe problem med at kjøper må være med å dekke forsikringen. - Boligskifteforsikringen sikrer kjøper i en sterkere grad dersom det skulle dukke opp feil og mangler ved boligen. Det blir altså ikke kjøpers problem om selger ikke har penger, avslutter Rodem.

Trykk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.