Maling på vannvogna

Andelen flyktige organiske forbindelser i maling skal kuttes i to trinn. Innen 2007 skal det reduseres kraftig, og innen 2010 skal det kuttes ytterligere. Både malings- og malingsverktøysprodusentene jobber nå for å utvikle miljøvennlige produkter som kan bli en fullgod erstatning.


EU-direktiv

Etter et EU-direktiv om begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC), har Norge forpliktet seg til å redusere utslipp av VOCer med 37 prosent fra 1990 til 2010.

En av årsakene til utslipp av VOC er bruk av white-spirit som løsnings- eller tynningsmiddel i maling. Ifølge Henning Fevang, teknisk rådgiver i Jotun, skal ingen malingsprodukter inneholde mer enn 400 gram white-spirit per liter dekkende behandling, 500 gram per liter for beis og 450 gram per liter i grunning innen 1. januar 2007 - og innen 2010 skal disse verdiene ned i henholdsvis 300, 400 og 350 gram per liter maling.

- Vi har trodd at det skulle kuttes helt ut, men nye opplysninger viser nå at det kun skal reduseres, sier Fevang.

Likevel bestreber malingsprodusenten seg på å gå helt bort fra white-spirit som løsningsmiddel der det er mulig, og tynne med vann. Alle nye produkter som skal lanseres fremover er vanntynbare.

To hensyn

Bakgrunnen for EU-direktivet er miljøhensyn, både for miljøet som helhet og av hensyn til arbeidsmiljø og helse for dem som jobber med maling.
- Profesjonelle malere er spesielt utsatt for helseskader fra white-spiritløste malingstyper, sier Fevang.

- Det er hele tiden diskusjoner rundt komponenter i en maling, fortsetter han. Og legger til at hovedfokuset nå er at de miljø- og helseskadelige løsningskomponentene i maling skal ned, for så å forsvinne helt.

Han utelukker heller ikke at det i fremtiden vil komme ulike restriksjoner på innendørs og utendørsmaling. - Men dette er kun spekulasjoner, sier han.

Vannbasert eller vannløselig?

Før vi går videre, skal vi rydde opp i en liten begrepsforvirring. Vi innrømmer det gjerne. Det er ikke alltid like lett å ha tungen rett i munn, når en snakker om maling. På folkemunne snakker vi gjerne om "vannbasert" og "oljebasert" maling, der vi heller burde snakke om vannløselig og white-spiritløst maling. En snakker også om vannfortynnbare, eller vanntynnbare malingstyper.

Det er altså ikke oljemaling som sådan, som skal ut av markedet, slik vi har lest en rekke steder. Det er innholdet av VOC (white-spirit er mest utbredt) som løsemiddel i maling som skal kuttes ned.

For å gjøre forvirringen komplett:
- De nye vanntynnbare systemene kan også være basert på olje, sier Fevang.

Vannløselig maling

Vannløselig maling, dvs akryl- eller lateksmaling, eksisterer jo per i dag, men det jobbes spesielt med å utvikle vannfortynnbar maling med et utseende som oljebasert maling.

Påføringsteknikkene for vannbasert maling er også annerledes (bla. pga kortere tørketid). Bransjen ruster opp, og jobber aktivt med å utvikle både nye malingstyper - og nye påføringsprodukter som både skal gjøre det lettere å bruke vannløselig maling - og gi et penere resultat.

Les mer: Nye produkter krever nye teknikker - og nytt verktøy

En annen vri

I tillegg til å jobbe med å senke white-spiritinnholdet i maling, for så å kutte det ut, jobbes det med å utvikle såkalte high solid-produkter, det vil si - maling med lavere innhold løsningsmidler. - I praksis jobber vi med å utvikle maling med ned i 150 gram løsningsmiddel per liter maling, sier Fevang.

Hovedfokus i bransjen ligger imidlertid foreløpig på å erstatte skadelige løsningsmidler i maling.

Flere nye produkter

En rekke nye vannløselige produkter har blitt lansert de siste årene, og flere vil nok komme. Ikke minst ser både profesjonelle- og amatørmalere frem til nye og forbedrete produkter.

Hovedankepunktet på flere av de vannløselige malingene er at de er vanskelig å påføre, resultatet blir ujevnt. En DinSide-leser beskrev det treffende slik: Det var som å male vegen med semulegrynsgrøt.

Heldigvis finnes det noen helt enkle grep du kan ta, for å lette arbeidet - og få penere resultat med vannløst maling.

Trykk her for å lese mer.

Hvordan velge riktig maling?

Malingsprodusentene har ulik innhold av løsemidler i malingen. Hvis dette er utslagsgivende for ditt valg av malingstype anbefales det at du hos fargehandleren ber om et datablad for respektive malinger og/eller søker etter dette på produsentenes nettsider. Eksempel: www.gjoco.no. Her finner du også bruksområder.

Vil du velge miljøvennlig maling - se etter disse to merkene.
Vil du velge miljøvennlig maling - se etter disse to merkene. Vis mer


Statens forurensingstilsyn anbefaler at du ser etter miljømerking som Svanen og EU-blomsten når du velger produkt. Hvis forhandleren din ikke har maling med miljømerker, kan du sjekke hvilke malingstyper som foreløpig er godkjent på Ecolabel, eller kontakte malingsprodusentene direkte.

Ekstern lenke: Trykk her for å lese EU-direktivet.