Må du selv sørge for feiing?

Hvem skal ha ansvar for brannsikring i framtiden? Hvordan er det i dag?

Det kan bli ditt ansvar å besørge feiing.  Foto: Colourbox.com
Det kan bli ditt ansvar å besørge feiing. Foto: Colourbox.com Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Trygghet og sikkerhet er noe de fleste av oss setter pris på. Som regel forutsetter dette at andre har gjort jobben sin eller handler forutsigbart, slik at det bare er våre egne handlinger som skaper eventuell usikkerhet.

Når det gjelder boligen er det mange lover og regler for hvordan den skal bygges. Det gjelder både selve boligen og hvordan den kobles til offentlig infrastruktur som vann, avløp og elektrisitet. Når huset står der er det opp til huseier å sørge for sin egen trygghet og sikkerhet ved at dette vedlikeholdes. Det kommer ingen og passer på eller sjekker - bortsett fra én:

Pipene er ikke lenger ansett som veldig brannfarlige.  Foto: Colourbox
Pipene er ikke lenger ansett som veldig brannfarlige. Foto: Colourbox Vis mer


Feieren

Om feiing heter der hos Feiermesternes landsforening:

I dag blir alle ildsteder og fyringsanlegg sjekket jevnlig av feiervesenet. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er hjemlet i forskrifter til Brann- og eksplosjonsvernloven. ”forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapitel 7. ”. Forskriften sier at det skal feies så ofte som det er behov for det (behovsfeiing), men ikke sjeldnere enn hvert fjerde år. Tilsyn skal utføres en gang hvert fjerde år. Kommunen er pålagt å etablere feie- og tilsynstjeneste.

Men dette kan bli endret, slik at du selv må sørge for at ildstedene og pipa blir sjekket. Og betale for det.

Les også: Husk å feie hyttepipen

Utredningen

Regjeringen oppnevnte 17. desember 2010 et offentlig utvalg for å gjennomgå brannsikkerheten til særskilte risikogrupper. Dette er bakgrunnen for utvalgets arbeide, som har resultert i en Norsk Offentlig Utredning som heter NOU2012:4 Trygg hjemme. Denne kan leses i sin helhet på regjeringens nettsider eller lastese ned.

I dette omfattende dokumentet vurderes trygghet i hjemmet for forskjellige grupper i samfunnet, fra friske mennesker uten spesielle behov til pleietrengende og folk i risikogrupper. Først og fremst dreier det seg om behovet for offentlige tjenester kan tilpasses best mulig ut fra risikovurderinger basert på statistikk og analyser, sett i forhold til samfunnets resursbruk.

Om feiertjenesten står det blant annet i utredningen:

Det er kun feiere og det lokale el-tilsyn som har tilsyn i boliger, med relativt lange intervaller. Det framstår som lite kostnadseffektivt å ha en omfattende offentlig ordning med feiing av fyringsanlegg hvert fjerde år, når piper og fyringsanlegg sjelden er årsak til mer enn rene pipebranner (uten spredning til bolig), mens elektriske anlegg og utstyr, som er en hyppigere brannårsak, langt sjeldnere har tilsyn, i gjennomsnitt hvert 20. år. Det er behov for å endre dagens ordning med feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

-

Årlig registreres om lag 1500 rene pipebranner som ikke utvikler seg til boligbrann. Branner som skyldes piper og ildsteder er også sjelden årsak til dødsbranner. Rentbrennende ovner har over tid blitt mer utbredt, noe som på sikt vil gjøre behovet for feiing mindre.

Pipebrann i full fyr Foto: Colourbox
Pipebrann i full fyr Foto: Colourbox Vis mer


Utvalget foreslår å legge feiervesenet inn under brannvesenets forebyggende avdeling for derved å styrke ressursene for kontroll/tilsyn og informasjon til boligeiere generelt og de særlige utsatte gruppene spesielt.

Feiing av piper skal kunne utføres av kompetente personer blir det foreslått. Feierutdanningen er tre-årig og omfatter langt mer enn å fire ned og trekke opp en børste gjennom pipeløpet. Men du får kjøpt feieutstyr både hos Jula og Biltema for et par hundrelapper eller mindre. Hva slags kompetanse som gjelder skrives det ikke noe om.

Les også: Komfyren forårsaker flest branner.

Hvem skal betale?

I dag betaler man en feieravgift til kommunen som et slags gebyr, sammen med de andre faste kommunale avgiftene. I stedet for dette er en egen avgift foreslått, som også skal dekke brannforebyggende arbeide generelt. Et annet forslag er å bruke noen få prosent av brannpremiene fra forsikringsselskapene til dette, etter finsk modell.

Utvalget peker på at det er mange risiki for brann som har langt større hyppighet og dødelig utgang enn husbranner forårsaket av pipebrann. Derfor rettes oppmerksomheten mot forebyggende tiltak for elektriske anlegg, kontroll over bruk av komfyrer og andre varmekilder, og spesielt overfor høyrisikogrupper som eldre uføre og andre med redusert boevne.

Hva mener du er viktigst å bruke felles resurser til for å øke tryggheten? Er det et offentlig ansvar eller skal det overlates til hver enkelt huseier? Bør det være flere inspeksjoner av installasjoner som kan utløse brann?

Feieutstyr får du kjøpt for en billig penge. Foto: Biltema
Feieutstyr får du kjøpt for en billig penge. Foto: Biltema Vis mer


Kom gjerne med konstruktive forslag i debatten!

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer