- Luft godt første året i ny bolig

Ny maling gir nemlig avgasser over lenger tid.

<b>LUFT GODT:</b> Enten boligen har vifter du kan skru på, eller du bruker vinduene, er det viktig å sørge for god utluftning. Foto: COLOURBOX
LUFT GODT: Enten boligen har vifter du kan skru på, eller du bruker vinduene, er det viktig å sørge for god utluftning. Foto: COLOURBOXVis mer

Nye eller nyoppussete boliger har en egen lukt, og den første tiden er det vanlig å lufte. Men hvor lenge er egentlig nok?

- Anbefalingen vi gir er: Luft veldig godt det første året, sier Eivind Haugland, konseptutvikler i Trysilhus, til Dinside.

- På denne måten får man utluftning av langsomme utslipp.

LES OGSÅ: - Boligen bør luftes annenhver time! Lufter du riktig?

Siver sakte ut

OMFATTENDE PROSESS: Eivind Haugland og Trysilhus har brukt mye tid å krefter på å skaffe til veie byggemateriell som er godkjent for bruk i Svanemerkete hus, men heretter vil alle deres boliger være miljøsertifiserte. Foto: ELISABETH DALSEG
OMFATTENDE PROSESS: Eivind Haugland og Trysilhus har brukt mye tid å krefter på å skaffe til veie byggemateriell som er godkjent for bruk i Svanemerkete hus, men heretter vil alle deres boliger være miljøsertifiserte. Foto: ELISABETH DALSEG Vis mer


Etter et EU-direktiv om begrensning av flyktige organiske forbindelser (VOC) forpliktet Norge seg til å redusere utslipp av disse. Og byggematerialer og maling har gått igjennom en aldri så liten revolusjon det siste tiåret.

Det har imidlertid vist seg at der den gamle malingen avga store mengder gass under påføring og de første dagene, avgir de nye malingene gass over litt lenger tid.

Avgassene fra den nye miljømalingen er ikke like skadelige, men eksponeringen for avgasser er nå flyttet fra dem som gjør malejobben til dem som bor i boligene.

Årsaken til heksesot

Underlaget vil også ha å si for hva som skilles ut i luften, for noe av veggen kan løses opp og danne nye stoffer som ikke er sunne. Noen tiår tilbake var miljøtapet eller -strie populært, men det viste seg at denne løste seg opp i kontakt med enkelte malingstyper.


Norske forskere har for eksempel funnet ut at miljømaling og enkelte byggematerialer er årsaken til heksesot. Det vil si: Den vannbaserte malingen er fellesnevneren, men det må også andre faktorer til som malingen kan reagere med og binde seg til, for at den kjedelige soten skal sette seg på veggene.

Her er det oss bekjent ikke funnet noen klare svar ennå, men kjemikalier i nye vaskemidler, samt kjemikalier fra møbler, trekkes frem som mulige syndere.

LES OGSÅ: Nå får du Svanemerkete boliglån

Luft møblene også

Selv om produsenten anbefaler god utluftning det første året, er det viktig å ikke bli hysterisk. Hadde det vært farlig å bo i nye boliger, hadde vi ikke fått lov til å flytte inn før det hadde gått en viss periode.

HEKSESOT: God utluftning kan også forebygge heksesotavsetninger. Foto: MYCOTEAM
HEKSESOT: God utluftning kan også forebygge heksesotavsetninger. Foto: MYCOTEAM Vis mer


Det er heller ikke bare selve den nye boligen som kan påvirke inneklimaet. Det er også hva du fyller den med.

- Vet du hva som er i den nye sofaen din? Eller madrassen? Det er viktig å være bevisst på hva man tar med inn i huset, sier Haugland.

Akkurat som vi bør vaske nye klær eller utstyr som brukes til matvarer før vi tar dem i bruk, anbefales det å sette nye møbler til lufting før du tar dem i bruk.

Det finnes ulike sertifiseringsordninger og miljømerker, men fravær av disse betyr ikke nødvendigvis at produktet er giftig. Det kan også bety at produsenten ikke har tatt seg råd til å få produktet sertifisert, eller at sertifiseringen ikke er klar ennå.

LES OGSÅ: I denne butikken er alle møblene Svanemerkete