Leilighet: Hvem vinner?

Leilighetene har økt mest av alle boligtyper - og Bergen ligger på veksttoppen.


Nesten firedobling

Bergen har hatt en vekst på 274 prosent de siste ti årene, og Hordaland 270 prosent.

I den andre enden av skalaen finner vi Telemark og Nord-Norge utenom Tromsø, med henholdsvis 83 og 100 prosent vekst.

Husk at du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.