Du kommer langt for 10.000!
Du kommer langt for 10.000!Vis mer

Lei av hytta? Lei ut!

Fikk du skrekken etter forrige års sommervær og bestilte sydentur i år? Husk at du ved å leie ut hytta, kan finansiere hele, eller store deler av årets sydenferie. Det beste er at du kan gjøre det fullt lovlig og skattefritt!

Det er ikke til å legge skjul på. Det er ikke alltid like fristende å sitte på den samme hytta år etter år, og spesielt ikke her til lands hvor værgudene ofte viser et lite gjestfritt ansikt.

Det er i slike stunder du bør vurdere å leie ut hytta en uke eller to. Husk at det som for deg har begynt å bli en "standardferie" uten de helt store opplevelsene, ofte virker svært fristende for de uten denne muligheten. Er du ute etter et lite tilskudd til årets sommerferie er det derfor godt å vite at du kan leie ut hytta skattefritt. Dette bør du utnytte!

Gjelder det bare hytter?

Nei, heldigvis. Om du i tillegg til din faste bolig har en leilighet i byen, eller en hytte på fjellet, er uten betydning i skatterettslig forstand. Det avgjørende er nemlig ikke hvor eiendommen ligger eller hvordan den ser ut, men hvilken bruk eiendommen utsettes for.

Dermed kan din ekstra leilighet i byen også anses som en fritidsbolig, forutsatt at den brukes som en fritidsbolig. Det følger av dette at eiendommen over tid kan skifte karakter fra å være fritidsbolig, til å bli egen bolig, eller utleid bolig, også videre.

Hvor mye er skattefri leieinntekt?

Bruk av egen fritidseiendom regnes som inntekt for eieren. Har du en hytte, eller en annen fritidseiendom, som prosentlignes, kan du ha 10.000 kroner i skattefrie leieinntekter per år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Når leieinntektene overstiger 10.000 kroner er 85 prosent av leieinntektene skattepliktige som kapitalinntekt, det vil si 28 prosent.

Hvilke hytter skal prosentlignes?

De aller fleste hytter og fritidseiendommer i Norge blir i dag prosentlignet. Kort fortalt betyr det at bruttoinntekten av eiendommen fastsettes til en viss prosent av eiendommens ligningsverdi, og for det andre at det samme gjelder for fradragsposter knyttet til eiendommen.

Prosentligningen innebærer altså at de faktiske inntekter og utgifter knyttet til eiendommen det enkelte år blir uten praktisk interesse, de blir nemlig "konsumert" av prosentinntekten.

Etter Skatteloven skal prosentligning gjennomføres for eiendom som eieren for en vesentlig del benytter til egen bolig. I tillegg er det utrykkelig sagt at regelen også omfatter fritidsboliger. Så lenge du har en fritidsbolig, og denne brukes jevnlig til sitt formål, vil du altså ikke miste fordelen med prosentligning, selv om du leier ut for en kortere periode.

Leier du ut fritidsboligen din hele, eller store deler av året vil du ikke lenger ha krav på prosentligning, du blir altså utsatt for direkte ligning. Det vil si at du ikke får noe skattefritt beløp. Fordelen er imidlertid at du kan trekke i fra virkelige utgifter. På leieinntektene vil du måtte betale en nettoskatt på 28 prosent, og underskudd på skattepliktig utleie gir rett til fradrag.