Landets beste BSU

Sparing i BSU - Boligsparing for Ungdom - er smart sparing for ungdommer som ønsker seg en bolig. Men vær oppmerksom på store renteforskjeller mellom bankene.


Å spare i BSU er et lukrativt sparealternativ for ungdommer som har bolig høyt på ønskelisten. Det er nemlig ikke mulig å finne et sikkert sparingsalternativ som gir bedre avkastning.

Grunnen er at en BSU-konto gir rett til et skattefradrag på hele 3.000 kroner hvert år hvis du sparer maksimumsbeløpet på 15.000 kroner (20 prosent av sparebeløpet). Har du fylt opp hele din BSU-kvote med maksimalbeløpet på 100.000 kroner, utgjør skattefordelen dermed hele 20.000 kroner.

Best rente

Tjelsund Sparebank har for tiden landets høyeste rente på BSU. Renten er 2,80 prosent, og ligger dermed godt over renten på vanlig høyrentekonti. Men Tjelsund Sparebank tar ikke mot alle kunder i landet, så Voss Sparebank og Sparebank 1 Gudbrandsdal er det beste alternativet for alle. Disse to bankene gir 2,75 prosent i rente.

Dårligste rente fås i Handelsbanken der renten er 1,50 prosent. Velger du den beste BSU-banken fremfor den dårligste, kan du spare hele 1.300 kroner per år før skatt. Her er det tatt utgangspunkt at du har 100.000 kroner stående på kontoen.

KLIKK HER FOR Å SE HELE LISTEN OVER BSU-RENTER I NORGE

Reglene

Sparer du i BSU, er det maksimale årlige sparebeløpet 15.000 kroner. Totalt kan du ikke spare mer enn 100.000 kroner. BSU-ordningen er også aldersbestemt, for du kan ikke være eldre enn 33 år ved opprettelse av en slik avtale.

Pengene må brukes til boligrelaterte ting. Det betyr altså at du mister skattefradraget dersom du for eksempel skulle finne på å brukene pengene til en reise.


Billigere boliglån

Noen banker gir bedre boliglån til ungdommer som har spart i BSU. Dette kan være lurt å sjekke, for banken kan godt ha dyrere boliglån enn andre banker for vanlige kunder.

Ofte går slike lån under betegnelsen "førstehjemslån". Kravet er da at du ikke tidligere har hatt boliglån.

Huskeliste

[Ugjyldig objekt (NAV33336)]

Her er en huskeliste for deg som allerede har eller vil opprette en BSU-konto. (For en mer utfyllende gjennomgang kan du trykke på lenkene til høyre).

  • Betingelsen er at pengene må brukes til å kjøpe bolig, eller til å betale ned gjeld på bolig.

  • Skal du bruke BSU-pengene til nedbetaling av gjeld, må boligen din være tilflyttet etter at du opprettet BSU-avtalen.

  • BSU gis til og med det inntektsåret du fyller 33 år.

  • Det er kun mulig å opprette én BSU-konto. Har du først hatt en konto og avsluttet denne, er toget altså gått.

  • Boligen må være anskaffet etter at kontrakt om sparing ble inngått.

  • Du får ikke skattefradrag fra og med det året du bruker sparebeløpet.

  • Påløpte renter regnes ikke som innbetalt sparebeløp, og regnes ikke med i de nevnte beløpsgrensene.

  • Renter av spareinnskuddet er skattepliktig inntekt i det året rentene påløper.

  • Ektefeller må opprette hver sin BSU-konto. For ektefeller som lignes under ett, gjelder beløpsgrensene for hver av dem.

  • Brytes vilkårene for BSU-kontoen etter at skattefradrag er gitt, blir resultatet tilleggsskatt.