Lån ikke til over skorsteinen!

Dersom du trenger det, kan du låne hele kjøpesummen til huset. Det er ikke dermed sagt at det er det smarteste du gjør. Toppfinansieringen vil være dyr, og det øker risikoen for at du kan få betalingsvansker dersom den økonomiske situasjonen forandrer seg.

Det er ikke bare lønn og gjeld som avgjør hvor mye man kan regne med å få i lån.

Eiendom gir større sikkerhet

Rentene på lån til bolig er lavere enn andre lånetyper. Dette skyldes at bankene regner med at fast eiendom gir bedre sikkerhet for de utlånte pengene enn for eksempel biler og møbler (forbrukslån).

For å sikre banker og lånetakeres situasjon anbefaler Kredittilsynet at ingen får låne mer enn 80 prosent av salgsverdien som førsteprioritetslån. Det vil si lån som har rett til å bli dekket først i bo som for eksempel er slått konkurs.

Dersom du ikke har egenkapital og heller ikke kan ta opp lån i annen fast eiendom, må du ta opp 2. prioritetslån og i visse tilfeller også 3. prioritetslån på det resterende av kjøpesummen. Dette gir bankene mindre sikkerhet for det utlånte beløpet, og du må derfor betale høyere rente på slike lån.

Mange finansieringsinstitusjoner gir imidlertid lån til over 80 prosent av verdien. Dette gjelder for eksempel noen bankers lån til ungdom som har BSU-konto (boligsparing for ungdom) i samme bank.

Renteøkning

Husk også å ta høyde for både renteøkninger og endringer i familiens inntektsforhold. Forbrukerrådet anbefaler at du bør tåle at renten stiger med 2 til 3 prosent over en femårsperiode, også om familien skulle få lavere inntekt.

Artikkelen fortsetter under annonsen