Kveles parallellimporten av DVD?

Norsk Videogramforening har den siste tida advart alle forhandlere av filmer mot å parallellimportere DVD filmer fra USA.

Kveles parallellimporten av DVD?

  1. Åndsverkloven og dens unntak

Med støtte i Åndsverk-loven har Norsk Videogramforening gjort alle forhandlere av filmverk oppmerksom på at det er straffbart å importere og selge DVD filmer som norske rettighetshavere vil tilby i Norge.

Distributørenes avtale med de utenlandske rettighetshaverne gir dem enerett til å lansere filmverkene på det norske markedet. Importforbudet verner distributørene fram til de får lansert produktet.

Begrunnelsen er såre enkel. For de norske rettighetshaverne er det selvsagt lite heldig å planlegge store og kostbare reklamekampanjer for kommende storfilmer, hvis filmene allerede er tilgjengelige for kundene via gråimportørene.

Det sier seg selv at Norsk Videogramforening ser alvorlig på parallellimporten. Dette har altså resultert i deres advarsel. Fra nå av vil derfor rettslige skritt tas i bruk for å få bukt med problemet:

  • politianmeldelse.

  • midlertidig forføyning med krav om stans av import, eller salg av allerede importerte filmer.

  • sivilt søksmål med krav om erstatning for tapt fortjeneste hos den enkelte distributør.

  • de filmene som allerede er ulovlig importert vil også kunne bli krevd beslaglagt av politiet, og inndratt for dekning av distributørens tap, eventuelt til fordel for statskassen.
Resultatet blir antagelig at du som kunde ikke lenger vil kunne kjøpe direkte-importerte filmer hos din lokale filmforhandler. Du blir altså nødt til å vente til de norske distributørene er klare til levering. Alternativet for deg som da vil se filmnyhetene før alle andre, blir derfor å privatimportere filmene selv. Dette kan imidlertid bli en dyr fornøyelse, se vår artikkel: Avgiftsendring gir prissjokk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk Videogramforening har forstått at det ikke har vært like lett for gråimportørene å finne reglene i det store lovverket. De har derfor i sin store allmektighet gitt gråimportørene en 30 dagers frist for å stoppe den ulovlige importen.

Fristen begynte å løpe fra den dag importøren mottok varselbrevet, som ble sendt ut rundt den 19. februar. For oss som forbrukere blir det interessant å se hvorvidt gråimportørene følger oppfordringen, og i hvilken grad Norsk Videogramforening vil gjøre alvor av sine trusler.