Enda en av de økonomiske fordelene ved å gifte seg kan nå bli eliminert. <i>Arkivfoto</i>
Enda en av de økonomiske fordelene ved å gifte seg kan nå bli eliminert. ArkivfotoVis mer

Kutter dokumentavgift for samboere

Regjeringen fjerner dokumentavgiften for samboere, ved salg av felles bolig til en av partene, i forbindelse med samlivsbrudd. >> Tilbake til innledningen

Likestilling

Samboere blir nå likestilt med ektefeller når det gjelder å kjøpe seg inn - eller ut - av hverandres eiendom. Med samboere menes par som har bodd sammen i minst to år, eller som har felles barn.

Ektefeller er fritatt fra slik avgift ved overføringer seg i mellom. Det foreslås at samboere på nærmere vilkår gis tilsvarende fritak ved salg av felles bolig til hverandre i forbindelse med samlivsbrudd.

Fritaket foreslås lovfestet i dokumentavgiftsloven § 8 annet ledd.

I dag må en betale dokumentavgift på 2,5 prosent for å løse ut partner fra felles bolig ved samlivsbrudd. Unntaket er for borettslagsleiligheter der det ikke betales dokumentavgift, men et halvt rettsgebyr på 430 kroner, etter den nye borettslagsloven som trådte i kraft i sommer.

Hittil i år har vi betalt 4.517 millioner kroner i dokumentavgift; og det er anslått at vi totalt vil betale 4.925 millioner kroner i dokumentavgift i år.

Selv om det legges opp til kutt i inntekter på denne posten, regner regjeringen likevel med økte inntekter fra dokumentavgift: Det er budsjettert med 5.005 millioner kroner i 2007.

Alt om statsbudsjettet 2007

Kilde: Dagbladet.no, DinSide, Finansdepartmentet.