Kunsten å passe på kunsten

Det kan bli krise for kunstsamlingen din hvis du ikke kjenner forsikringsvilkårene godt nok.


Går du rundt og tror at eiendelene dine er godt forsikret? Kanskje tar du feil.

For selv om du ikke akkurat eier (eller eide) "Skrik" og "Madonna", kan det tenkes at du likevel har bilder eller andre spesielle verdigjenstander som ikke er dekket av forsikringen din.

Slik kan det nemlig være hvis du har bilder eller smykker som er spesielt verdifulle, og som du ikke har tegnet en egen verdigjenstandforsikring på.

Ulik praksis

Sjekk hva bildene dine er verdt - og om forsikringen dekker et eventuelt tap. Vis mer

- Det er ulik praksis fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Noen har begrensninger i innboforsikringen, slik at du må tegne en særskilt verdigjenstandforsikring. Andre har ikke det, men forholder seg utelukkende til hvor høy forsikringssum du har på forsikringen, sier informasjonsdirektør i If, Jack Frostad.


I If forholder de seg til hvor høy forsikringssum du har bedt om, hvilket betyr at du ikke trenger å tegne en egen verdigjenstandforsikring så lenge du har sørget for å sette forsikringssummen høyt nok.
- Forsikringen vår gjelder hvor som helst i Norden, men innebærer at du har verdigjenstandene innelåst i en bygning, forklarer Frostad.

Maksbeløp

Ifølge Frostad er det en rekke forsikringsselskaper som opererer annerledes.

- Spesielt de som tilbyr kollektive forsikringer har - i alle fall tidligere - hatt en begrensning i innboforsikringen som betyr at de kun dekker et maksimalt beløp per enkeltgjenstand eller samling, sier informasjonsdirektøren.

Kollektivmarkedet for innboforsikring er stort i Norge. Bare som et eksempel er det 600.000 LO-medlemmer som har en kollektiv forsikring gjennom Sparebank 1.

100.000 kroner

- Vår innboforsikring dekker gjenstander eller samlinger med en verdi på opp til 100.000 kroner. Ønsker du å forsikre en gjenstand eller samling som har høyere verdi, må du tegne en egen verdigjenstandforsikring, sier informasjonskonsulent i Vesta, Svein-Erik Rastad.

Eksempel: Et eldre ektepar kjøpte i 1960 et bilde som har steget markant i verdi. Bildet kan nå selges til 400.000 kroner, men ekteparet har ikke tenkt på at forsikringen deres bare dekker 100.000 kroner hvis bildet blir stjålet eller brenner.

Moralen er altså å dobbelsjekke forsikringen din, og eventuelt få foretatt en verdivurdering av enkeltgjenstander som du tror kan ha en høy verdi. Overstiger denne verdien det forsikringen vil dekke, bør du omgående tegne en verdigjenstandforsikring.

Grense for reiseforsikring

Noen kan også få seg en overraskelse hvis de mister verdigjenstander på en reise.

- Vi hadde blant annet en kunde forleden som hadde mistet smykker for 40.000 kroner på en reise. Men reiseforsikringen dekket kun 15.000 kroner av tapet, forklarer Jack Frostad.

Hadde kunden hatt en verdigjenstandforsikring for smykkene, ville det ha løst problemet.