Konfliktrådet kan løse saken

Står nabokrangelen i stampe, kan det være en god mulighet å ta kontakt med det lokale Konfliktrådet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Sterk økning

- Vi har hatt en sterk økning i antall saker de seneste årene, forteller informasjonssjef i Konfliktrådet, Gro Jørgensen.

Totalt hadde Konfliktrådet drøye 5.000 saker i 2002, og i 2005 hadde dette tallet steget til nesten 8.500. I 2004 var 397 av disse sakene relatert til nabokonflikter, og i 2005 var det tilsvarende tallet 468.

Hva er grunnen til denne økningen?

- Sannsynligvis at vi blir mer og mer kjent. Når to naboer møtes i Konfliktrådet med en megler som en upartisk tredjepart, ser vi at partene ofte finner frem til en avtale de begge kan være tilfreds med. Vår tjeneste er gratis, og i 85-90 prosent av tilfellene blir det skrevet avtale, sier informasjonssjefen.

Hvordan fungerer Konfliktrådet? Kan en ta kontakt selv, og kan en kreve at naboen deltar?

- Den som opplever konflikten, tar som oftest kontakt med sitt lokale Konfliktråd, hvorpå vi tar kontakt med naboen som er involvert. Vi spør om vedkommende vil møte, og i langt de fleste tilfellene gir naboen sitt samtykke til det. En nabokonflikt er aldri hyggelig, og de fleste ønsker å få til en fredelig løsning. Men megling i Konfliktrådet er basert på frivillighet, og vi kan derfor ikke kreve at noen deltar, slik som for eksempel Forliksrådet og domstolene kan, avslutter Jørgensen.

Hater mest

I fjor spurte vi DinSides lesere om hva som irriterte dem mest med deres naboer. De tre kategoriene med høyest "irritasjonsprosent" var som følger:

  • Høy musikk: 8 prosent
  • Dyr som gjør fra seg i hagen: 7 prosent
  • Høye trær som sperrer for solen: 6 prosent
Avstemning: Hva irriterer deg mest?