Kolonihage i Oslo

I hovedstaden må du regne med å vente om lag fem år på en kolonihageplass.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- For å kunne søke om plass i en kolonihage i Oslo, må du ha bopel i kommunen, og i tillegg ikke ha eget hus med hage, forteller kontorsjef i Norsk Kolonihageforbund, Åse Suther.

I Oslo finnes det totalt ni kolonihager.

Makspris

- Vi opererer med en maksimalpris på 200.000 kroner for et kolonihagehus, men gjennomsnittsprisene ligger nok mellom 70.000 og 150.000 kroner, sier Suther.

Skal man selge sitt kolonihagehus, er det styremedlemmene i kolonihagen som står for salget, og det er også de som fastsetter en verditakst.

Men for å få et hagehus, må man altså ha god tålmodighet - for ventetiden kan være opp mot fem år. Men kanskje ikke for alle?

- Vi prioriterer blant annet familier med småbarn foran andre søkere, forteller kontorsjefen i Norsk Kolonihageforbund.

Sommerhus

Også i Oslo er det lov å bo i kolonihagehusene i sommerperioden, nærmere bestemt fra 1. april til 31. oktober.

For mer informasjon og søknadsskjema (som ligger i høyremargen på nettsiden), klikk på lenken under:

www.kolonihager.no