Kollektivet: Stordriftsfordeler

Vil kollektivlivet bli framtidens boform?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Det beste er å bo flere sammen. Vi kan være sammen om det meste i kollektivene, bare vi unngår de elementære 70-talls fellene:

  • Å la fellesskapsideologien omfatte seksuallivet, og å

  • glemme sjalusiproblemet.
Så lenge vi holder oss til våre respektive ektefeller, og unngår for mye ideologi på fellesskapet i storfamilien går det fint.

Fordelene ved kollektivet er blant annet at det alltid er noen hjemme hvis noen trenger hjelp.
Kjernefamilien ble dysfunksjonell i en verden med flere og flere individuelle aktiviteter for både barn og voksne. Mens storfamilien fungerer fint under slike vilkår:

Det er alltid noen hjemme, mulighet for god mat, hygge, sosialt samvær og ikke minst noen å prate med.

De siste kjernefamiliene har blitt stive "avtalefamilier", mens storfamilien gir plass til individualisering og spontanitet, helt uten avtaler. Resultatet blir glede og ekte familiehygge, snarere enn kjernefamiliens byråkrati.