Klokke uten tall/visere

Hva sier du til en vekkerklokke uten visere eller tall av noe slag? Slett ikke umulig.


Den danske designeren Jacob Jensen har laget nettopp en slik klokke.

"Timer Clock" viser hva klokka er ved bruk av sektorinndelte segmenter.

Ingen analoge eller digitale siffere, ingen visere. Klokkas innmat er likevel elektronisk.

Klokke uten tall/visere


Sektor

Sekundene vises ved at sirkelen i sentrum blinker en gang i sekundet.

Timene leses av i en stor sirkel med tolv deler som hver representerer en time.

Minuttene vises i en sirkel utenfor denne, som er delt inn i 60 (minutter). Klokka koster rundt 500 kroner.

Jacob Jensen