Klagebrev du kan sende til likningskontoret

Dette standardbrevet kan du bruke når du kontakter likningskontoret for å få satt ned ligningsverdien.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Johan Skattesen
Paragrafveien 6
9032 STATSVIK

Statsvik likningskontor
Postboks 50
9032 STATSVIK

KRAV OM REDUSERT LIGNINGSVERDI

Jeg viser til statsbudsjettet 2002 lagt fram 11. oktober 2001 samt Stortingets vedtak av 15. juni 2001 - der det fremgår at likningsverdi maksimalt skal utgjøre 30 prosent av husets tekniske verdi eller 30 prosent av observerbar markedsverdi.

Ved siste ligning hadde min bolig en ligningsverdi på kr xxx.xxx, , mens maksimal ligningsverdi i henhold til Stortingets vedtak antas å være kr yyy.yyy. Jeg har fastsatt markeds-/teknisk verdi av min bolig til kr zzz.zzz basert på skriftlig rapport fra forretningsfører for borettslaget.

Jeg legger ved rapporten, som har opplysninger om markedsverdi på boliger i området og ber om at likningskontoret bruker mitt verdianslag.

Med vennlig hilsen

Johan Skattesen
Fødselsnummer 50505032325