Pass på å lese kontrakten nøye om du kjøper nybygg. Foto: colourbox.com
Pass på å lese kontrakten nøye om du kjøper nybygg. Foto: colourbox.comVis mer

Kjøpe ny bolig? Ikke tro den står ferdig til tiden

Med mindre overtagelsesdatoen er helt konkret, har du ingen rettigheter.

Er du en av dem som ser etter ny bolig? Kanskje vurderer du å kjøpe en bolig på prospekt?

I så fall skal du være obs på en fersk dom i Høyesterett som forteller deg at du ikke skal ta for god fisk hva selger sier om tidspunkt for ferdigstillelse.

Alt ligger nemlig i hvordan dette er formulert i kontrakten.

Se hvilke saker som vinner i Boligtvistnemda

Måtte vente 18 måneder

Tre av de 180 kjøperne som valgte en leilighet i prosjektet Nye Major i Oslo, tok selger til retten etter at ferdigstillelse ble forsinket med opptil 18 måneder.

De tre kjøperne som tok saken til Høyesterett mente de skulle ha erstatning fra selger i form av dagmulkter. Ifølge dem hadde selger lovet ferdigstillelse i løpet av andre halvår av 2007, men leilighetene sto ikke ferdige før i første halvår i 2009.

Men Høyesteret var ikke enig. Dommerne konkluderte med at kontraktsformuleringen om ferdigstillelse ikke var konkret nok til å være rettslig bindende. I kontrakten sto det at "selger tar sikte på ferdigstillelse av boligen 2. halvår 2007".

Høyesterett mente at ordene "tar sikte på" er for vage til at kjøper kunne forstå det slik at boligene skulle være ferdige i 2007. Det hjalp ikke at eiendomsmegleren hadde sagt til kjøperne at boligene ville stå ferdige i 2007. Hva eiendomsmegler sier kan ikke binde selgeren på noen måte, konkluderte retten. Les mer hos Domstol.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne kjøperen fikk medhold

I samme slengen kom en annen boligtvist opp i Høyesterett. Den dreide seg også om forsinket ferdigstillelse av et boligprosjekt i Oslo. Men her fikk kjøper medhold, og selger ble dømt til å betale dagbøter på tilsammen 224.000 kroner, skriver VG Nett.

Her ble boligens ferdigstillelse forsinket i ett år fordi utbygger satte inn vinduer som ikke var godkjente av Byantikvaren. Boligen var en vernet bygning. Grunnen til at kjøper vant saken i Høyesterett var at selger på salgstidspunktet visste at ferdigstillelsesdatoen ikke kunne overholdes.

Torgeir Øines Foto: Forbrukerrådet
Torgeir Øines Foto: Forbrukerrådet Vis mer


Vanskelig for forbrukere

Etter dommen om Nye Major publiserte Forbrukerrådet artikkelen "Kjøp av prosjektert leilighet - en risikosport?", hvor de uttaler at de er skuffet over dommen, og reagerer på at selgeren ikke må ta ansvar, selv om bakgrunnen for forsinkelsen var at selger ikke klarte å skaffe entreprenør.

- Vi må bare advare forbrukere om å sjekke nøye hva det står om ferdigstillelse. Når det gjelder Nye Major mener altså Høyesterett at formuleringen "tar sikte på" ikke er en bindene formulering, sier fagdirektør Torgeir Øines i Forbrukerrådet.

- Vi mener at de fleste forbrukere ikke vil forstå at denne opplysningen er rettslig innholdsløs. De fleste vil tro at boligen står ferdig da, særlig når megler også sier dette.

- Så hva skal man da gjøre om man kjøper på prospekt?

- Man må passe på at det er en klar avtale om overtagelse. Hvis det er vage formuleringer på dette, så må man være obs. Da bør man forlange at det gis et bindene tidspunkt som gjør at man kan forholde seg til en fremdriftsplan. For å være helt sikker må man skrive til utbygger og få dette presisert. Be utbygger garantere at boligen vil stå ferdig innenfor tidspunktet som er antydet.

- I mange tilfeller får man ulne svar, og da må man vite at man ikke kan forholde seg til tidspunktet som er angitt, sier Øines.

Det er ikke første gang tvister om overtakelse kommer opp i retten.

- Dette har vært en problemstilling vi har sett før, men i tidligere saker har det blitt forlik før saken kom til Høyesterett.

Selv om beboerne tapte saken, har de ikke blitt dømt til å betale saksomkostninger.

Kjøpe nybolig? Be om å få en ordentlig kontrakt. Forsinkelse er bare ett av punktene som reguleres i de nye forbrukerkontraktene.