Kjøp deg gård som hytte

Er du lei av storbyens kjas og mas, går du lysere tider i møte. Med utvidede konsesjonsgrenser for gårdsbruk vil det bli langt lettere å bli "småbonde".

Nå kan du snart kjøpe gårdsbruk på inntil 10 mål uten å søke om konsesjon. Dette er en dobling av dagens konsesjonsgrense på 5 mål, og gjør at mellom 2 og 3 tusen småbruk vil bli tilgjengelige på det åpne markedet.

I dag må du søke om tillatelse fra landbruksmyndighetene for å kjøpe en gård på mer enn 5 mål, og tillatelse skal i utgangspunktet bare gis dersom du er utdannet agronom, eller på annen måte er kvalifisert til å bli bonde.

Når du i tillegg har måttet forplikte deg til å bo og å drive gården i minst fem år, har det ikke vært lett for "byfolk" komme seg ut på bygda. Til glede for noen, og til ergrelse for andre...

Nå blir det lettere

Endringene vil altså gjøre det langt enklere for deg å kjøpe et lite småbruk, selv om du ikke har gårdserfaring.

Disse småbrukene er svært sjelden mulig å leve av, og de gamle kravene om konsesjon har vært en tungvint måte å sikre bosettingen i bygdene på. Når eierne har vært avhengige av andre inntekter for å klare seg, har det vært en tung og vanskelig kombinasjon. I praksis har jorden ofte blitt overtatt av naboene, og den resterende eiendommen (under 5 mål) har blitt omsatt fritt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Resultatet i distriktene har vært at flere og flere småbruk har blitt stående tomme: Eierne kunne ikke drive dem lønnsomt, og flyttet ut. Men på grunn av at eiendommene har vært konsesjonsbelagte, har prisene vært så lave at de heller ikke har sett seg tjent med å selge.

For eiere av småbruk av riktig størrelse i attraktive områder, har det derfor vært lønnsomt å ha is i magen og vente med salget til regjeringens forslag gjennomføres.

Flere tusen på markedet

Nå som grensen heves til 10 mål, vil det bli langt flere småbruk som kan selges på det åpne markedet uten prisregulering.

For deg som kjøper vil det altså bli et langt større utvalg, men om prisene vil bli lavere av den grunn er en annen sak.

En fjerning av prisreguleringen vil gjøre at selgere som lenge har sittet på gjerdet på grunn av de lave prisene, endelig kan selge til høyere markedspriser.

Med redusert bo- og driveplikt vil også mange småbruk bli kjøpt til fritidsformål, det kan gjøre at pengeadelen lar seg friste, med høyere priser som resultat. Men nøyaktig hvor høyt prisene vil gå er usikkert. Mange "småbruk" er dessverre ikke mye å skryte av, sett i forhold til dagens boligstandard. Unntaket vil være de småbrukene som måtte ligge rett ved populære feriesteder, eller i kort avstand fra byene.

Ikke alle er like fornøyde

Norges Bonde og Småbrukarlag mener fortsatt at den beste måten å få større fart i salget av landbrukseiendommer på er ved politisk styring. I tillegg mener de at dagens krav til bo- og driveplikt allerede er sterkt utvannet, i og med at det er for lett å få fritak.

Dermed frykter de at dagens småbruk snart vil bli en saga blott, og bli erstattet med feriehus for fattig og rik.

Hva resultatet blir vil tiden vise.