Kjempetrøkk - som ventet

Hittil i år er gjennomsnittsprisene på boliger blitt 11 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen for hele 2006. Som ventet øker boligprisene i et kjempetempo i vår.

Alt går som forventet i boligmarkedet hittil i vår.

Eiendomsmegler-bransjens månedlige boligprisstatistikk viser at boligprisene hadde en vekst fra februar til mars på 0,8 prosent. Boligprisene har hatt en sterk vekst i 1. kvartal i år og var 6 prosent høyere enn de var i 4. kvartal i 2006.

Gjennomsnittsboligen koster nå den nette sum av 2.471.000 kroner, skriver Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

Ifølge boligprisstatistikken, som føres av ECON på oppdrag for NEF, var boligprisene i mars:

  • 0,8 prosent høyere enn i februar 2007. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent. Det vil si at den underliggende pristrenden er positiv. Den lille differansen mellom den faktiske og den sesongkorrigerte prisøkningen forteller at prisene i mars normalt utvikler seg omtrent som i en gjennomsnittsmåned.
  • 17,5 prosent høyere enn i mars 2006.
  • 334 prosent høyere enn i forrige bunnår, 1992. Korrigert for inflasjonen er prisene nå 227 prosent høyere enn de var i 1992.

Prisene endret seg ulikt for de forskjellige boligtypene fra februar 2007 til mars 2007:

  • Prisene på eneboliger steg med 1,9 prosent fra februar til mars, og var 16,3 prosent høyere enn i mars 2006.
  • Prisene på delte boliger steg med 2,7 prosent fra februar til mars, og var 19,6 prosent høyere enn i mars 2006.
  • Prisene på leiligheter steg med 0,2 prosent fra februar til mars, og var 17,7 prosent høyere enn i mars 2006.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Eiendomsmeglerbransjen boligbarometer viser at renteutgiftene som andel av inntekten har steget siden 2005, og stigningen fortsetter i 2007. Det vil si at renteutgiftsandelen hittil i 2007 er:

  • 24 prosent for den enslige førstegangsetablereren
  • 13 prosent for det unge paret
  • 7 prosent for det etablerte paret.