Kan utnyttes av boligeiere

Regelverket åpner for at boligeiere kan vri seg unna rabatten.


Ifølge Huseiernes Landsforbund er det ikke noe galt av huseiere å utnytte ordningen til egen fordel.

Tre år

- Eiere kan for eksempel lar boliger stå tomme i en periode for å unngå å måtte selge med 20 prosent rabatt. Dette er helt legitimt, sier Anders Leisner, advokat i Huseiernes Landsforbund.

Leisner peker også på at dette åpner for å omgå de strenge bestemmelsene i Husleieloven, deriblant kravet om at tidsbestemt leieavtaler skal gjelde i minimum tre år.

- En saklig grunn for å få lov til å leie ut i mindre enn tre år, slik Husleieloven krever, kan være at boligen kan seksjoneres, sier Leisner.