Eier du en verneverdig bolig eller annen bygning, kan kommunen fra og med nyttår kreve vedlikehold. Foto: All Over Press
Eier du en verneverdig bolig eller annen bygning, kan kommunen fra og med nyttår kreve vedlikehold. Foto: All Over PressVis mer

Kan kreve vedlikehold av verneverdige bygg

Etter nyttår kan kommunen kan pålegge oppgradering av verneverdige bygg.

Eier du en verneverdig bygning som er i dårlig stand, kan kommunen fra og med nyttår pålegge deg å utbedre bygget. En ny forskrift til Plan- og bygningsloven ble vedtatt i august i år, for å forhindre at bevaringsverdige bygg går tapt.

– Dette er ikke et forsøk på å tre nok et pålegg over hodet på folk, men det er dessverre et faktum at viktige bevaringsverdige bygg forfaller på grunn av manglende vedlikehold, sier statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet Dag Henrik Sandbakken til DinSide.


Forhindre forfall

Den nye forskriften har som formål å hindre at bygninger med høy bevaringsverdi går tapt på grunn av unnlatt sikring eller istandsetting. Forskriften sier også at bevaringen skal skje innenfor en økonomisk forsvarlig ramme.

Det fins ingen landsdekkende oversikt over hvor mange slike bygninger som fins i Norge, siden det er hver enkelt kommune som regulerer bevaringen av verneverdig bebyggelse, og vil kunne gi pålegg om utbedring fra nyttår.

Riksantikvaren sier til DinSide at de lenge har kjempet for forskriftsbestemmelser som skulle gi kommuner muligheter til å pålegge utbedring av verneverdige bygg.

– Men de nye byggesaksforskriftene er dessverre ikke veldig godt egnet til bekjempe forfall av viktige kulturminner. Forskriften forutsetter til dels svært komplisert skjønnsutøvelse for kommuner, som særlig kan bli et problem i mindre kommuner som mangler kulturminnefaglig kompetanse, sier avdelingsdirektør Dagfinn Claudius hos Riksantikvaren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Her kan den nye, europeiske standarden for bevaringsverdige bygg komme inn i bildet. Denne blir utgitt av Standard Norge 1. oktober, og skal være et verktøy nettopp for å kartlegge tilstanden, identifisere tiltak og definere nødvendig vedlikehold av bevaringsverdige bygg.

Les også: Dette bør du pusse opp før du selger bolig

Dette kan kommunen kreve


Forutsetningen for at kommunen kan gi et pålegg om oppgradering av et verneverdig bygg, er at bygget er regulert som bevaringsverdig i kommunens planer. Det skal også stilles strenge krav til høy bevaringsverdi, eierens egen situasjon, mulighet for alternativ bruk og liknende.

Det kan blant annet kreves tiltak som omfatter bygningens eksteriør, fundament, bærende konstruksjoner og andre bygnings- og vedlikeholdsmessige forhold med betydning for bevaring av bygningen.

Ifølge Kommunal- og regionaldepartementet er forskriften svært forsiktig med å gi pålegg der eieren ikke selv er årsak til forfallet, og ellers har svak mulighet til å utbedre.

– Denne forskriften vil bare komme til anvendelse der det spekuleres i å la et bygg forfalle. Forskriften vil bidra til at eiendommer i byer og tettbygde strøk med høy tomteverdi ikke blir stående og forfalle fordi eieren ønsker å utnytte eiendommen annerledes, sier statssekretær Dag Henrik Sandbakken til DinSide.

Les også: Her kan det bli vanskelig å få boliglån