Kan fantasi løse boligkrisen?

BOLIG: Neste høst kan 340 studenter trolig flytte inn i kornsiloen på Grünerløkka i Oslo. Kan flere fantasifulle boligprosjekter avhjelpe boligkrisen i hovedstaden?

Mens politikerne i Oslo krangler om man skal flytte markagrensa eller satse på fortetting innenfor byens nåværende grenser, ser vi tendenser til nytenking innen boligplanleggingen.

I Oslo skal det bygges til sammen rundt 1400 studentboliger i løpet av de neste fire årene. 250 boliger skal legges i en kornsilo, og i kvartalet ved nedlagte Bjølsen bussgarasje skal det komme rundt 1130 boliger for studenter.

Kunstige øyer

Oslo-politikerne diskuterer om kunstige øyer i Oslofjorden kan løse boligkrisen i fremtiden. Amsterdam og København har bygd slike øyer allerede. Byråd for næring- og byutvikling i Oslo, Grete Horntvedt, karakteriserer ideen som interessant og spennende.

Samtidig er det politisk enighet i Oslo om å bygge flere høyhus i byen. Det snakkes om høyhus på høyde med Oslo Plaza, altså hele 33 etasjer. Politikerne vet ikke helt hvor husene burde ligge, men Grønland, Groruddalen, Skøyen og Bjørvika nevnes som aktuelle områder.

Vi vil gjerne vite hva du mener bør gjøres for å få flere boliger, både til studenter og andre. For å si din mening, kan du trykke på linken til diskusjonsgruppen.

Boliger på T-banestasjonen


Krysser vi grensa til Sverige, og ser på situasjonen i Stockholm, finner vi en lignende debatt som vi har i Oslo. Länsstyrelsen i Stockholm arrangerte sammen med en rekke studentorganisasjoner en konkurranse for en tid tilbake, der de ba folk komme med forslag til hvordan studentenes boligmangel kunne løses.

Dette er noen av forslagene som kom inn:

  • Kasselignende boliger satt opp i høyden, i ulike varianter.

  • Husbåter plassert på sjøen rundt Stockholm.

  • Studenthybler i Stockholms slott.

  • Bygge boliger på toppen av T-banestasjoner, eller bruke gamle T-banevogner til boliger.

Vil du lese mer om de svenske forslagene til hvordan løse studentenes boligkrise i Stockholm, klikker du på denne linken: Aftonbladet

Nye studentboliger?

Neste år vil rundt 340 studenter i Oslo kunne dra nytte av norsk nytenking. Etter planen skal den grønne kornsiloen på Nedre Foss på Grünerløkka være klar for innflytting neste høst..

Studentsamskipnaden kjøpte siloen ved årsskiftet, og de har opplevd en enorm pågang fra studenter som ønsker å bo der.

- Kornsiloprosjektet er både fantasifullt og gjennomførbart. Bygningen er et perfekt utgangspunkt for studentboliger, for hver silo kan være en boenhet, sier boligsjef i studentsamskipnaden i Oslo Jonn Eggerud.

Frigjøre tomter

Samskipnaden har 1800 personer på venteliste til studentboliger. Antall boliger som skal deles ut er mye lavere. I august har samskipnaden 70 boliger å tilby de husløse.

Boligsjef Jonn Eggerud tror kreative løsninger kan være veien å gå for å få flere studentboliger. Men han tror ikke vi trenger å ty til husbåter og T-banevogner for å få studentene under tak.

- Vi trenger ikke ty til veldig spesielle løsninger. Det viktige er at de tomtene der det kan bygges, blir klargjort for utbygging så fort som mulig, sier Eggerud.

Spar på å bo alternativt

Og mens vi venter på at nye boliger skal bli ferdige, er det noen som tenker alternativt for å krympe husleia. På Bogstad camping bor noen i campingvogn hele året. Vil du lese mer om mulighetene for å bo i campingvogn, kan du klikke på denne linken: Bo i campingvogn

Andre sverger til husbåt i stedet for trange byleiligheter. Vil du lese mer om denne muligheten, kan du klikke her:Bo i husbåt!