Kan få 15 prosent prisvekst på boliger

Boligprisfesten er ikke slutt. Nå spås en prisvekst på opptil 15 prosent i 2007.

Det er Norske Boligbyggelangs Landsforbunds (NBBL) administrerende direktør Ralph Nordberg som kommer med de gode prognosene.

- De som trodde at boligmarkedet i år ville bli roligere etter fjorårets voldsomme prisoppgang, må revurdere sine antakelser. Kun én gang tidligere - i 2000 - har vi registrert en høyere prisvekst i et første kvartal, sier adm. direktør Ralph Norberg i en pressemelding.

Selv om vi vet at avstanden i pris mellom nye og brukte boliger minker, og at det faktisk er dyrere å kjøpe brukt enn nytt i enkelte steder av landet, mener Norberg at den store trenden er at avstanden er såpass stor at mange velger å gå i bruktmarkedet, og han konkluderer: - Vi forventer nå en oppgang på cirka 15 prosent i 2007.

For optimistisk

Med unntak av enkelte områder i Hordaland og Oslo er brukte boliger fortsatt billigst. Illustrasjon: Block Watne Vis mer


Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) synes 15 prosent er litt i overkant optimistisk.

- Våre prognoser ligger på ti prosent, og vi har ikke tenkt å justere dem ennå, sier forbundets formann Øivind Andreas Tandberg, til DinSide.no. - En stor del av grunnen til den sterke prisveksten i første kvartal skyldes en ubalanse i markedet, det er mange som vil kjøpe, men få boliger til salgs.

Dette stemmer med våre antakelser om at boligprisene skal stige med en 8-10 prosent i 2007, før vi når pristaket mot slutten av året.

NEFs tall viser en prisvekst for første kvartal i år på 11 prosent.

DinSide: 11 prosent er jo allerede høyere enn deres prognose på 10 prosent? Vil det ikke være naturlig å oppjustere nå?

- Vi er mer opptatt av retningen enn det nøyaktige prosentpoenget, sier Tandberg. - Vi ser an hva april og mai gir oss av tall. Dette er jo de store månedene da mye boliger legges ut, og vil gi oss en tydeligere pekepinn på hva resten av året vil bringe.

- Det er slik hvert år: Selgerne venter til det blir grønt og vår. Kjøperne er der hele tiden. Nå kommer det mye mer for salg etter påske, så vi har ennå ikke endret våre prognoser.

Rekordstart på 2007

Brukte borettslagsboliger steg med 6,5 prosent i første kvartal. I de siste tre årene har en gjennomsnitts borettslagsbolig økt med 570.000 kroner i verdi, 295.000 i løpet av 2006, skriver NNBL i en pressemelding.

Snittprisen på en brukt borettslagsbolig er, per 1. kvartal 2007, 1.743.000 kroner.

Ifølge NBBL var prisveksten høy over hele landet, men aller mest økte borettslagsleiligheter i pris i Bergen. Her har prisene økt med hele 11,4 prosent i årets tre første måneder. Den største veksten på borettslagsboliger det siste året var i Stavanger. NBBL har notert en prisøkning på hele 36 prosent fra 1. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007!

Norberg sier videre at han er overrasket over den sterke prisoppgangen i årets første måneder, ikke minst dersom man tar hensyn til at Norges Bank har satt opp renten 9 ganger siden 2005, og signaler tyder på videre rentehevinger.

Han identifiserer tre grunner til den fortsatte boligprisveksten:

  • Norsk høykonjunktur
    Vi er optimistiske, arbeidsledigheten er rekordlav og husholdningene har god økonomi.
  • Høy befolkningsvekst og fortsatt sentralisering
    I 2006 økte folketallet i Norge med 40.900, den største årlige veksten noen sinne registrert i Norge. Dette bidrar til økt etterspørsel i boligmarkedet.
  • Byggekostnadene øker
    Materialprisen har gått opp, det er materialknapphet og mangel på kvalifisert arbeidskraft. Nye boliger blir dyrere.