Kan du få mer strøm?

Ryker sikringene - kan du få mer strøm?

I kuldeperioden var det mange som fant ut at kapasiteten i det elektriske anlegget ikke var på høyden. Det som var tilgjengelig av varmeovner ble tatt i bruk, sikringer gikk og mange butikker var faktisk utsolgt for sikringer. Kulda gjorde at det ble satt rekord i forbruk på det norske strømnettet tidlig i januar.

Alternative fyringsmetoder er ikke alltid mulig, svært mange boliger er bygget bare med elektrisk fyring. Og selv om man har en gammel ovn som kan brenne parafin og/eller ved så er det ikke alle som ønsker å ta dette i bruk.

Å installere alternativ oppvarming er dyrt, en tanke mange gjør seg er om det muligens er rimeligere å oppgradere det elektriske anlegget.

Les også hvor mye du egentlig kan spare på å installere en varmepumpe

Hvilke muligheter finnes?

Deler man bolig med andre, i en bygård, blokk eller rekkehus, er mulighetene for å oppgradere bare anlegget i din andel svært små. Her er de viktigste delene av installasjonen felles, og er ikke dimensjonert for å tilpasses hver enkelt boenhet. Da må det installeres nytt felles anlegg før hver enkelt kan få større kapasitet.

Brannfarlig sikringsskap Foto: Fagerborg Installasjon as Vis mer


Unntaket er helt spesielle situasjoner, hvis det f.eks. er lagt inn ny stigeledning, men enkelte leiligheter ikke er oppgradert grunnet seksjonering og stykkevis rehabilitering av gården.

I eneboliger blir det straks enklere å ta en beslutning. Hvis anlegget er gammelt og beregnet på en mer nøysom livsstil er det flere grunner enn bare liten kapasitet som taler for en grundig oppgradering. Tidens tann arbeider også på det elektriske anlegget, selv om det ikke består av bevegelige deler som slites.

Hvis anlegget er av nyere dato er det muligheter for å utvide kapasiteten uten at det kreves store inngrep. Dette vil som regel bli en god del billigere.

Betaler du for mye for strømmen?

Hva må gjøres?

I boliger fra noen tiår tilbake sitter det gjerne et sikringsskap med skrusikringer, hvor hovedsikringene er på 35A, kursen til komfyren er på 20A og de andre kursene har 10A sikringer.

Det maksimale du da kan ta ut av forbruk er i underkant av 14 kW hvis du har 3 faser inn i huset. Det er ganske mye, og det er egentlig fordelingen som er problemet.

Hvis sikringene til en kurs som bare dekker stua er på 10A og det er to panelovner på 1000 watt koblet til denne, så er det bare ca 300 watt tilgjengelig før sikringen går. Med noen lamper og TV i tillegg er du faretruende nær grensen. Kobler du til en frittstående oljefylt ovn eller en vifteovn - da blir det mørkt.

Mange bruker skjøteledninger fra andre rom med andre strømkurser, men dette er ingen god løsning. Skjøteledninger bør ikke brukes til utstyr som bruker mye effekt over lang tid.

Nordmenn leker elektrikere. - Farlig, mener Norsk brannvernforening

Moderne sikringsskap Foto: Fagerborg installasjon as Vis mer


Oppgradere sikringsskapet

Den beste løsningen er å fjerne det gamle opplegget i sikringsskapet og sette inn noe nytt. Selve skapet og ledningene som går inn og ut kan som regel beholdes. Det som byttes ut er koblingsskinner, sikringer og brytere. I tillegg monteres jordfeilbrytere og hvis du vil være på den sikre siden EFP - Electric Fire Prevention.

De nye sikringene som monteres er av vippetypen, så du slipper å gå i butikken for å kjøpe nye. I tillegg sikres de enkelte kursene nå med 16A, da kan du trekke 1,6 ganger så mye strøm. Det innebærer at du har nesten 3700 watt til disposisjon i rommet, hele 1400 watt mer.

Og det er ikke bare når vinteren er på det kaldeste at det er gunstig med et oppgradert sikringsskap. Alle som har en vedsag eller annet elektrisk verktøy med kraftig motor koblet til 10A kurser vet at det sjelden fungerer uten stort forbruk av sikringer, eller skytteltrafikk mellom vedbua og de gamle runde automatsikringene inne i huset. Her er det ikke den kontinuerlige belastningen som er problemet, men påslaget. Motorer trekker mye strøm akkurat i det de drar i gang. Med en 16A kurs har du ikke lenger dette problemet.

Trenger du enda mer strøm?

Hvis du bygger ut huset, bygger mekanisk verksted i garasjen eller annet som krever mer strøm enn hovedsikringene tåler - da kan du bestille mer. Som regel er kablene inn til huset fra stolpe eller stikkledning i kabelgrøft dimensjonert for opptil tre faser og 80A.

Oppgraderingen vi da skje inne på eiendommen, med nye hovedsikringer og flere kurser.

Du vil også få en høyere tariff og nettleie, hvor mye denne vil variere hos strømleverandørene.

Hva koster det?

Prisen på å oppgradere sikringsskapet varierer med størrelsen på anlegget. Vi har sett flere installatører avertere med faste priser på utskifting av utstyr i gammelt sikringsskap. For 8 kurser og hovedsikring har vi sett priser i underkant av 7000 kroner, andre tar høyere grunnpris, men mindre pr ekstra kurs.

Vårt inntrykk er at det ikke er store forskjeller på grunnprisene, men det kan variere utover landet.

I alle tilfeller er det lurt å få noen installatører til å komme på befaring, og gi deg et anbud på jobben dere blir enige om skal utføres.