Kan du få kjøpslån i Husbanken?

Husbanken låner ikke bare ut til nye boliger. Unge under 30 år med lav eller middels inntekt kan låne til brukt bolig.

Nå kan man kanskje spørre seg hvilken rolle kjøpslånene til Husbanken er tenkt å fylle. For på den ene siden er de behovsprøvd: En enslig kan ikke tjene mer enn 225.000 kroner for å være berettiget til kjøpslån.

På den annen side må man dokumentere at man har evne til å betale renter og avdrag. Dette viser det seg at husbankkunder tar alvorlig, for Husbanken har mindre tap på kjøpslån enn det som kanskje hadde vært naturlig i en ordning for svakstilte.

Det er ikke så lett å oppfylle kravene til både å tjene lite, men samtidig nok til å kunne betjene et lån for å kjøpe bolig.

Og får man innvilget et kjøpslån, er heller ikke renten spesielt lav. Den er for tiden 7,3 prosent. Som man kan se av DinSides boliglånskalkulator er det kommersielle banker som låner ut til 6,5 prosent.

Likevel kan et kjøpslån i Husbanken være gunstig.

Mindre sikkerhet

Husbanken krever ikke så god sikkerhet for sine utlån som private banker. Mens private banker gir sine beste renter for lån som er sikret innenfor 60 prosent av takst i fast eiendom, låner Husbanken ut inntil 85 prosent til samme rente.

Og det er vel og merke heller ikke taksten som ligger til grunn for låneutmålingen, men kjøpssummen inkludert omkostninger (meglerutgifter og offentlige gebyrer).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kjøpslån fra Husbanken er altså et godt alternativ om du har lav egenkapital og ingen som kan eller vil kausjonere eller stille sidesikkerhet for deg.

Lave summer

Selv om det er mulig å låne inntil 85% av kjøpssummen, er høyeste lånebeløp 700.000 kroner. Disse to vilkårene gir deg maks låneutmålig for en bolig til 825.000 kroner.

Selvfølgelig kan du låne en mindre andel av kjøpesummen enn 85 prosent, men om du har så stor egenkapital at du ikke behøver 85 prosent, blir fort kommersielle lån konkurransedyktige.

Eventuelt kunne du hatt annen toppfinansiering, men det er vanskelig å få. Når kommersielle banker låner ut med sikkerhet innenfor 80% av takst, er vilkåret at du låner alt opp til 80% i den samme banken. Renten for et lån som bare skal dekke gapet mellom 60% og 80%, og som har prioritet etter en annen långiver, vil være mye høyere. Om banken i det hele tatt ønsker å gi et slikt lån.

For 825.000 kroner får man i noen pressområder bare en ettromsleilighet. Som permanent bolig vil nok alle ønske å ha separat soverom, altså minst en tomromsleilighet. Disse er gjerne på 50-60 kvadratmeter, og i Oslo er det få slike å få tak i for 825.000 kroner.

Likevel er det rundt 325 "vanlige" husstander - ungdom under etablering uten spesielle sosiale problemer - som hittil i år har fått kjøpslån fra Husbanken for å kjøpe bolig i Oslo.

Renten på vei ned

Om renten i Husbanken ikke er spesielt gunstig akkurat nå, er den lav over tid. Husbanken har allerede varslet nedsettelse til 6,6 prosent i fjerde kvartal, og tilbyr også et svært gunstig lån med tre års rentebinding.

Alle disse tingene gjør at flere unge kanskje burde vurdere å søke om kjøpslån i Husbanken. Som man skjønner, er slike lån behovsprøvet. Din relativt svake økonomi må påregnes å vare ved. Det vil den jo vanligvis om du har tenkt deg en karriére i barnehagen eller som kunstner.

Også gaver fra Husbanken

Husbanken låner også ut penger til kommunene som disse i sin tur låner videre til privatpersoner i form av kommunale etableringslån. Disse lånene har i det store og hele samme utforming og siktemål som kjøpslånene, men vilkårene varierer noe fra kommune til kommune.

Det blir også gitt tilskudd (gaver) til etablering. Også tilskuddene gis både fra kommunene og direkte fra Husbanken. Tilskuddet er en ren gave, men vilkårene er her noe strengere enn for lån. Samtidig er køene av verdig trengende lengre, slik det er for alt som er gratis.

Men det er penger i systemet: Bare i Oslo blir det i år gitt bort 80 millioner kroner via forskjellige tilskuddsordninger med rot i Husbanken.

Lite av dette kommer "vanlige" ungdommer til gode. Det er tunge grupper av funksjonshemmede, flyktninger og andre særlig vanskeligstilte som mottar det meste. Men alt i alt er ordningene med etablringslån og kjøpslån noe flere unge burde kjent til og benyttet seg av.

Kjøpslån fra Husbanken
  • Berettigete er "unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, eldre, flyktninger og andre som har problemer med å få lån i det private kredittmarkedet" .
  • Du må ikke være over 30 år for å regnes som "ung i etbleringsfasen".
  • Du må ikke tjene mer enn 225.000 kroner (enslig).
  • Boligen må ikke være større enn 80-100 kvadratmeter.
  • Du kan låne inntil 85 prosent av kjøpssummen inkludert omkostninger.
  • Du kan låne inntil 700.000 kroner.