Ingen tegn til boligkrakk

Vi blir ikke overrasket hvis nyheten om at boligprisene i mai sto stille gir vann på mølla til dommedagsprofeter med dårlig hukommelse. Vi sier - uten krigstyper - at utviklingen hittil i år er normal, men det er litt usikkert hva som kan skje til høsten.


Gjennomsnittet av prisene på boliger formidlet gjennom FINN.no i mai var 0.2 prosent lavere enn i april i år, meldte Norges eiendomsmeglerforbund i går.

Denne nyheten kom i et marked hvor oppslag om kommende sterkt fall i boligprisene har forekommet ofte nok til å frembringe angst hos noen og enhver. Som alltid, redegjorde imidlertid NEF også for bakteppet prisutviklingen må sees på.

Illustrasjon: Per Ervland
Illustrasjon: Per Ervland Vis mer


- Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,2 prosent. Det vil si at mai er en måned der prisene vanligvis utvikler seg svakere enn i gjennomsnittsmåneden, meldte NEF videre i sin rapport.

Vår egen tabell nedenfor underbygger denne påstanden, i alle fall til dels. Ser man på prisdannelsen på boliger de siste ti årene, er det tydelig at det er i januar, februar og mars at prisene øker mest hvert år.

Årstidene i boligmarkedet
Årstall:1. kvartal:2. kvartal:3. kvartal:4. kvartal:
1 9953 %5 %- 1 %- 1 %
1 9965 %4 %1 %3 %
1 9977 %3 %1 %0%
1 99811 %5 %- 4 %- 2 %
1 9996 %7 %2 %1 %
2 0008 %6 %- 3%- 1 %
2 0014 %3 %0%- 1%
2 0027%3%- 2%-2%
2 0033%0%0%3%
2 004*ikke tilgj.1%2%2%
2 0054%**2%--
Prisstigning fra forrige kvartal. Nominelle priser. Kilde: ECON Analyse og Norges Eiendomsmeglerforbund. *Fra 2004 er veksttallene beregnet etter justeringer i ECONs statistikk. **Beregningsgrunnlag mai og juni 2. kvartal 2005.Hvilket kvartal prisene stiger minst i, avhenger av hvor langt tilbake i tid man går. Fra og med 2003, har prisene steget svært lite om våren i forhold til andre deler av året. I årene fram til 2003, har imidlertid årets andre kvartal vært en sammenhengende fest for boligselgere, med høy prisvekst omtrent fram til sommerferien.

Hva nå?

Det kan hende at rytmen i boligprisdannelsen i år blir som i de siste foregående årene, det vil si at de på meglerspråket "flater ut" i 2 og 3. kvartal, og og øker i årets siste del.

Lønnsoppgjøret er i havn for mange, og prognosene lyder på vel 3 prosent lønnsvekst for store grupper. Ekspertene strides om tidspunktet for en eventuell renteøkning, men de færreste tror vel etterhvert at den blir særlig dramatisk, når og hvis den måtte komme i år. I går advarte dessuten NHO mot en renteøkning, av frykt for at en økt renteforskjell mot Europa skal ramme norsk konkurranseutsatt industri. Med andre ord ser det ut som om forholdet mellom lønnsinntekt og rentekostnader for norske husholdninger kan være ganske stabilt godt i overskuelig fremtid.

Tilbudet øker

Utviklingen fremover beror også på om tilbudet av nye boliger øker i tiden fremover. Øker tilbudet dramatisk, vil det dempe prisveksten, og for tiden kan det se ut som om tilbudet øker i et omfang som kan påvirke prisutviklingen.

Statistisk sentralbyrå melder at det i løpet av første kvartal 2005 er registrert igangsatt 7.281 nye boliger – en økning på 24,1 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Mesteparten av denne veksten skyldes økt bygging av eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og andre småhus. Statistikken over eiendomsomsetningen viser at det omsettes omtrent 67000 boligeiendommer hvert år.

Les også:
Små boliger - stor risiko
Historisk billig å eie
Derfor stiger boligprisene
Lite troverdig boligkrakk
Alt klart for boligboom