Lagring av ved

Ikke oppbevar veden inne

Vedlagring innendørs kan gi dårlig inneklima.

VED INNENDØRS: Du bør kun oppbevare veden du skal fyre i løpet av dagen, innendørs. Foto: Berit B. Njarga
VED INNENDØRS: Du bør kun oppbevare veden du skal fyre i løpet av dagen, innendørs. Foto: Berit B. Njarga Vis mer

Med høst og kaldere vær begynner også fyringssesongen for fullt. Syns du det enkleste er å oppbevare større mengder ved innendørs, bør du derimot tenke deg om.

Stort sett vil det nemlig være muggsopp på overflaten av vedkubber - som kan gi helsemessige plager.

Her kan du også lese om hvilke biller og småkryp som kan komme i hus - via ved.

Kan være store mengder muggsopp på ved

Forsker Lone Ross Gobakken ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forteller til Dinside at det er svært vanlig å finne muggsopp, eller muggsoppsporer i større mengder, på overflaten av vedkubber.

I en del tilfeller vil du kunne se muggsoppvekst med det blotte øye, forteller forskeren.

Dette kan man se ved at veden har et sort, grått eller grønt lag på endeflater, kløyvde flater og/eller på barken.

- Allikevel vil det ofte være muggsopp på veden uten at du kan se dette. Muggsopporene er svært små og vil ikke være synlig kun med det blotte øye, forklarer hun.

Kan gi helseplager

Ifølge forskeren kan det gi helsemessige plager å puste inn muggsoppsporer. Og nettopp når du håndterer ved, vil det frigjøres muggsoppsporer fra overflaten av veden og disse sporene vil frigis til den omkringliggende luften.

Kai Gustavsen, fagsjef for inneklima i Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) forteller at mange reagerer på pollenrester, gammelt utestøv og muggsopp som kan fraktes inn med veden.

- Blir oppholdsrom lagringsplass for ved, er det store muligheter for at muggsopp fra ved kan bidra til dårlig inneklima, sier Gustavsen.

Både NAAF og NIBIO-forskeren anbefaler å ikke ta inn mer ved enn strengt tatt nødvendig, og ikke mer enn den mengden man har behov for i løpet av kvelden.

Ross Gobakken legger til at jevnlig vedfyring gir god ventilering av boligen, mens sporadisk fyring gir lavere ventileringsgrad, dermed er det ekstra viktig å begrense lagringen av ved innendørs ved lite fyring.

Plager i luftveiene

Gustavsen forteller at de hver høst og vinter får henvendelser fra personer som blir syke når de fyrer med ved. Han tror situasjonen ofte kan bli bedre dersom beboerne gjør enkle endringer i vaner og fyringsrutiner.

- Noen melder at de får problemer med luftveiene når de fyrer med ved. Oppleves helseproblemer så gir vi alltid råd om å ta kontakt med fastlegen, sier Gustavsen.

Både Verdens helseorganisasjon (WHO) og FHI skal ha konkludert med at muggsopp i boligen gjør at du er utsatt for økt risiko for symptomer på luftveissykdom, luftveisinfeksjoner og forverring av astma, skriver LHL.

EKSPLOSJON: Bruker man bioetanolpeiser feil, kan det føre til livsfarlige branneksplosjoner og store skader. Video: DBS Vis mer

Så mye har det det å si hvor tørr veden er

Lone Ross Gobakken forteller videre at det har svært mye å si hvor fuktig veden er, på om muggsoppen vil etablerer seg og vokse. På fuktig ved kan muggsopp etablere seg, vokse og produsere spore på kort tid.

- Ved som er produsert på vår og forsommer har gjerne mer muggsoppskader enn ved som er hogd og kløyvd vinterstid. Ved skal tørkes og lagres luftig (god luftsirkulasjon), og på en slik måte at det ikke blir utsatt for direkte fuktighet, - da vil risikoen for muggsoppvekst begrenses, forteller hun.

Hun anbefaler at man sjekker veden for synlig muggsoppvekst når man kjøper den, og sørger for at veden overholder kravene til fuktighet som er maks 22-25% trefukt avhengig av treslag.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!